• Powiatowa Szkoła Muzyczna

Szkoła muzyczna I stopnia we Wrześni

Powiat wrzesiński pozyskał zgodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego na utworzenie we Wrześni publicznej szkoły muzycznej I stopnia. 

Planuje się, aby od 1 września 2019 roku wystartował pierwszy rocznik wrzesińskiej placówki, mają to być dwie klasy: oddział w czteroletnim cyklu kształcenia dla dzieci starszych i młodzieży oraz oddział w sześcioletnim cyklu kształcenia dla dzieci młodszych. Aby rozpocząć naukę w cyklu sześcioletnim, dzieci muszą mieć ukończone sześć lat, ale nie więcej niż dziesięć, zaś w cyklu czteroletnim muszą mieć co najmniej osiem lat, ale nie więcej niż szesnaście. 

Regulamin naboru, kwestionariusz oraz wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać: TUTAJ

  • dokumenty (kwestionariusz oraz zaświadczenie lekarskie) będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym do 6 sierpnia
  • badanie predyspozycji kandydatów do kształcenia muzycznego odbędzie się od 9 do 12 sierpnia,
  • lista uczniów przyjętych zostanie ogłoszona 16 sierpnia,
  • ewentualna rekrutacja uzupełniająca odbędzie przed końcem sierpnia.

Postępowanie stwierdzające predyspozycje kandydata do nauki będzie przebiegało w następujący sposób:

  • zaśpiewanie przez kandydata piosenki a cappella (bez podkładu muzycznego),
  • powtórzenie za nauczycielem usłyszanej sekwencji rytmu (wyklaskiwanie),
  • rozpoznanie i określenie dźwięków: wysokich, niskich, granych jako pojedyncze lub kilku jednocześnie,
  • powtórzenie głosem (po nauczycielu) zagranej lub zaśpiewanej melodii,
  • w wypadku osób potrafiących już grać na instrumencie, kandydat proszony będzie o zaprezentowanie swoich umiejętności. Jest to informacja dodatkowa, niepunktowana.

W szkole będzie realizowana podstawa programowa opracowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia będą podzielone na grupowe z kształcenia słuchu (dodatkowo rytmika dla dzieci młodszych) oraz indywidualne, czyli naukę gry na instrumencie.

Newsletter