Szkoła muzyczna I stopnia we Wrześni

Powiat wrzesiński pozyskał zgodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego na utworzenie we Wrześni publicznej szkoły muzycznej I stopnia. Jej otrzymanie poprzedziły dwuletnie starania pracowników Starostwa Powiatowego.

Planuje się, aby od 1 września 2019 roku wystartował pierwszy rocznik wrzesińskiej placówki, mają to być dwie klasy:  jeden oddział w czteroletnim cyklu kształcenia dla dzieci starszych i jeden oddział w sześcioletnim cyklu kształcenia dla dzieci młodszych. Aby rozpocząć naukę w cyklu sześcioletnim, dzieci muszą mieć ukończone pięć lat, ale nie więcej niż dziesięć, zaś w cyklu czteroletnim muszą mieć co najmniej osiem lat, ale nie więcej niż szesnaście. 

  • szkoła muzyczna 1 (3)

Newsletter