Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne dla rodziców i uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni odbędzie się we wtorek 3 września o godz. 16.30 w siedzibie szkoły przy ul. Wojska Polskiego 1 (sala na parterze).

Uchwała nr 232/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/943,uchwaly-zarzadu-2019-vi-kadencja?tresc=12463

Uchwała nr 49/V111/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie założenia publicznej szkoły muzycznej I stopnia

https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/987,uchwaly-rady-2019-vi-kadencja?tresc=12474

Porozumienie zawarte 27 czerwca 2019 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Zarządem Powiatu Wrzesińskiego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6167/akt.pdf

Newsletter