Nabór członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert - 2/2020

Termin składania formularzy zgłoszeniowych mija 08.10.2020 r. 

Ogłoszenia o naborze na członków komisji w poszczególnych obszarach:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Treść ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszeniowy

 

2. kultura, sztuka i ochrona tradycji

Treść ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszeniowy

 

3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Treść ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszeniowy

 

4. ratownictwo i ochrona ludności 

Treść ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszeniowy

 

5. ochrona i promocja zdrowia 

Treść ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszeniowy

 


 

Newsletter