Nabór członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert - nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na obszarze powiatu wrzesińskiego

Ogłoszenie naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie


 

Nabór członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert - 2/2020

Termin składania formularzy zgłoszeniowych minął 08.10.2020 r. 

Ogłoszenia o naborze na członków komisji w poszczególnych obszarach:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Treść ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszeniowy

2. kultura, sztuka i ochrona tradycji

Treść ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszeniowy

3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Treść ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszeniowy

4. ratownictwo i ochrona ludności 

Treść ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszeniowy

5. ochrona i promocja zdrowia 

Treść ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszeniowy

 

Newsletter