Zmiana rozszerzenia?

Do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek rodziców uczniów klas ósmych dotyczący oferty naboru na rok 2020/2021 w zakresie przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym w klasie 1 d Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. Możliwa do realizacji korekta oferty dla klasy 1 d to zmiana rozszerzenia z geografii na fizykę.

Aby rozeznać rzeczywistą potrzebę utworzenia oddziału z nauczaną na poziomie rozszerzonym fizyką, uczniowie składający wniosek o przyjęcie do klasy 1 d mogą zadeklarować chęć zmiany rozszerzenia z geografii na fizykę. Deklarację należy złożyć do 10 lipca (osobiście w szkole lub mailowo na adres sekretariat@liceumhs-wrzesnia.pl). W deklaracji powinny znaleźć się dane ucznia (imię i nazwisko, adres) i identyfikator wniosku z programu Nabór 2020.Zmiana przedmiotu nauczanego na poziomie rozszerzonym w klasie 1 d będzie możliwa, jeśli minimum 15 uczniów, z zadeklarowaną zmianą, zostanie przyjętych do tej klasy.

Wydział Edukacji


 

« wstecz

Newsletter