Wyniki konsultacji programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Wyniki konsultacji programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

   

Konsultacje programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Informacja o konsultacjach "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...)"

Newsletter