formacje podstawowe wraz z harmonogramem

W roku szkolnym 2012/13 powiat wrzesiński we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu kontynuuje realizację projektu "Wrzesiński standard - wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego".
Trzecia edycja projektu „Wrzesiński standard - wielkopolska jakość. Doskonalenie  nauczycieli powiatu wrzesińskiego”
24 października rozpoczyna się realizacja trzeciej edycji projektu Wrzesiński standard – wielkopolska jakość. Doskonalenie  nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Na początek przewidziano warsztaty „Praca w grupach na lekcjach języka obcego – rozwijanie kreatywności i umiejętności językowych ucznia”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu podjętej w 2010 roku przez powiat wrzesiński oraz współfinansowaniu zagwarantowanemu przez współpracujące w ramach projektu gminy naszego powiatu.
W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wrzesińskiego. Zgodnie z tegorocznym harmonogramem zorganizowane zostaną warsztaty szkoleniowe dla 22 grup pedagogów z wybranych zespołów przedmiotowych. W szkoleniach weźmie udział około 800 osób.
Szkolenia odbywają się w placówkach oświatowych powiatu wrzesińskiego.
WEiKF

Kształcenie myślenia matematycznego uczniów klas młodszych /dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o doświadczenia dzieci

Projekt „Wrzesiński standard - wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego”

W bieżącym roku szkolnym kontynuowany jest projekt „Wrzesiński standard – wielkopolska jakość. Doskonalenie  nauczycieli powiatu wrzesińskiego”. Przypomnijmy, że cel projektu zgodny jest z założeniami strategii rozwoju oświaty powiatu wrzesińskiego wskazanymi między innymi w „Powiatowym Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.

Projekt ma zasięg powiatowy. Biorą w nim udział nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu wrzesińskiego. Szkolenia, zgodnie z ustalonym harmonogramem, odbywają się na terenie placówek oświatowych powiatu wrzesińskiego, a współfinansowane są przez współpracujące w ramach projektu gminy powiatu wrzesińskiego.

Po ewaluacji ubiegłorocznych szkoleń, wprowadzono zmiany. Zrezygnowano z wykładów na rzecz nowych form warsztatowych.  Do dnia 10 grudnia br. odbyły się już cztery spotkania szkoleniowe.

26 października odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych: polonistów i historyków. Ponad  90 osób wyraziło zainteresowanie uczestnictwem w pracy na temat: „Pisanie jako podstawowa kompetencja ucznia przygotowującego się do egzaminu zewnętrznego”. Dzień później,  ten sam temat szkolenia przyjęli  nauczyciele języków obcych  (zebrała się grupa 74 osób). Liczby uczestników ubiegłorocznego szkolenia i tegorocznego były porównywalne. Zdecydowanie wzrosła aktywność nauczycieli przedmiotów zawodowych. Warsztaty na temat  „Kształcenie zawodowe w kontekście podstawy programowej” zgromadziły grupę 41 osób.

7 grudnia odbyło się spotkanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W warsztatach uczestniczyło 135 pedagogów. Nauczyciele zajmowali się „Metodyką pracy nauczyciela w programowej i organizacyjnej zmianie pierwszego etapu edukacji”. Dyskutowano nad formami organizacji  przestrzeni edukacyjnej, planowania pracy, metodami motywowania dziecka do aktywności, tworzenia grup mieszanych w klasie.

Do końca roku szkolnego mają odbyć się jeszcze 3 spotkania warsztatowe:  dla grupy nauczycieli matematyki i informatyki, dla grupy przedmiotów przyrodniczych oraz dla nauczycieli wychowania fizycznego. Tematyka warsztatów wynika ze zgłaszanego wcześniej zapotrzebowania oraz z aktualnych priorytetów edukacyjnych. Inną ogromną wartością takich spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń i uczenia się od innych, co jest często podkreślane przez nauczycieli - uczestników warsztatów.

Małgorzata Bielska – koordynator projektu
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

___________________________________________________________________

 

Informacje podstawowe wraz z harmonogramem

W roku szkolnym 2011/12 powiat wrzesiński we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu kontynuje realizację projektu "Wrzesiński standard - wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego".