Granty edukacyjne na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych

Przypominamy, że do 15 września można ubiegać się o przyznanie grantu edukacyjnego na realizację zajęć rekreacyjno - sportowych w roku szkolnym 2020/2021 roku w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim.

Szczegółowe zasady i tryb przyznania grantów są zawarte w Programie Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim dostępnym poniżej.

Wniosek do uzupełnienia wraz z wymaganymi załącznikami jest dostępny poniżej. Do wniosku należy dołączyć:

  • Szczegółowy opis projektu
  • Formularz do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenie

Wnioski wraz z dokumentami należy dostarczyć w wyznaczonym terminie, do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10 we Wrześni w godzinach pracy urzędu lub wysłać na adres siedziby urzędu.

 


 

Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe

Do 30 września można ubiegać się o przyznanie stypendium lub nagrody za wybitne osiagnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 roku w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim. Szczegółowe zasady i tryb przyznania są zawarte w Programie Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim dostępnym powyżej.

Wniosek może być złozony przez:
1) dyrektora szkoły,
2) zarząd klubu,
3) stowarzyszenie sportowe,
4) organ administracji państwowej i samorządowej.

Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku zawodnika - dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięcia sportowego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę), oświadczenie PIT-2C kandydata, pismo w sprawie sposobu wypłaty stypendium – oświadczenie kandydata (złożenie dokumentu nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium);

2) w przypadku trenera - dokumenty potwierdzające prowadzenie zawodnika i potwierdzenie uzyskanego osiągnięcia przez podopiecznego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę),pismo w sprawie sposobu wypłaty stypendium – oświadczenie kandydata (złożenie dokumentu nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium);

3) w przypadku trenera, działacza - dokumenty potwierdzające osiągnięcia w działalności sportowej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę), pismo w sprawie sposobu wypłaty stypendium – oświadczenie kandydata (złożenie dokumentu nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium).

Wnioski wraz z dokumentami należy dostarczyć w wyznaczonym terminie, do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10 we Wrześni w godzinach pracy urzędu lub wysłać na adres siedziby urzędu.

 

Newsletter