Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Stowarzyszenia Strzelecko-Rekreacyjnego „Ogończyk”

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na podstawie art. 19a ust. 3 zamieszcza ofertę Stowarzyszenia Strzelecko-Rekreacyjnego "Ogończyk" pn. "Upamiętnienie 75. Rocznicy Bitwy pod Monte Cassino".

Newsletter