Remont przy Leśnej

Najprawdopodobniej już we wrześniu 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni zainaugurują rok szkolny w nowej siedzibie. Budynek przy ulicy Leśnej we Wrześni, który niegdyś należał do wrzesińskiej Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów, jest obecnie remontowany i przystosowywany na potrzeby oświatowe.

Powiat otrzymał na termomodernizację budynku o powierzchni 1 936 m² dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 2 701 147,34 zł. Całkowita wartość zadania została oszacowana na 5 299 325,81 zł. Ustalono, że w trzykondygnacyjnym byłym biurowcu SIWL-u docelowo ma się znaleźć nowa siedziba Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

  • Zdjęcie

Zakres projektu pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” obejmuje m.in. kompleksową modernizację instalacji c.o. z przebudową kotłowni, docieplenie stropodachu wentylowanego i ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej na nową z PCV, przyłącze telekomunikacyjne. Nowy budynek ogrzewany będzie za pomocą nowoczesnego, ekologicznego źródła – pompy ciepła.

Zaplanowano, że w obiekcie powstaną sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe, gabinety specjalistów, świetlica, sala ćwiczeń, sala poznawania świata oraz pokoje nauczania indywidualnego i sanitariaty. Zespół Szkół zajmie parter, pierwsze piętro i część drugiego, natomiast resztę drugiego piętra Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Co ważne, z uwagi na specyfikę placówek, budynek posiada windę.

16 maja odbyła się wizja lokalna na budowie – starosta Dionizy Jaśniewicz wraz z pracownikami Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich ocenili postęp prac. Roboty remontowo-budowlane przebiegają zgodnie z planem. Aktualnie inspektorzy nadzoru oceniają stan zaawansowania całości robót na około 20%. 

Projekt, zgodnie z umową, musi być zakończony do 31 grudnia 2017. 

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

  • Zdjęcie
  • baner projektu

« wstecz

Newsletter