Kolejne miliony pozyskane

Już wkrótce będzie można pozyskiwać mapy i wypisy z rejestru gruntów bez wychodzenia z domu. Na wprowadzenie e-usług w Wydziale Geodezji powiat pozyskał ponad 1,7 miliona z WRPO.

16 marca powiat wrzesiński podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

  • Zdjęcie

W ramach tego działania zostaną utworzone numeryczne mapy ewidencyjne dla 9 obrębów na terenie gminy Pyzdry oraz numeryczne mapy zasadnicze dla 30 obrębów na terenie gminy Września. Zostaną też zeskanowane operaty techniczne znajdujących się na terenie tych dwóch gmin i przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Pyzdry.

Przedsięwzięcie znacznie przyczyni się do lepszej obsługi interesantów Wydziału Geodezji – przede wszystkim skróci czas oczekiwania na wydawanie dokumentów. Dzięki projektowi możliwe będzie też pozyskanie wypisu z rejestru gruntów czy odpisu mapy bez wychodzenia z domu, przez Internet, po uiszczeniu stosownych opłat. Wydział zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz skanery. W wyniku realizacji projektu powstanie e-usługa polegająca na umożliwieniu zamawiania i udostępniania materiałów znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłaszania prac geodezyjnych i pobierania materiałów elektronicznie.

  • Zdjęcie
  • baner projektu

« wstecz

Newsletter