Nabór wniosków

  • baner projektu

Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto” ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, oś 4 LEADER,
działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, na:

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi
– termin składania wniosków: 30 marca 2010 r. - 13 kwietnia 2010 r.     
– limit dostępnych środków: 700 tysięcy zł,

2) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
– termin składania wniosków: 30 marca 2010 r. - 13 kwietnia 2010 r.     
– limit dostępnych środków: 300 tysięcy zł,

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
– termin składania wniosków: 30 marca 2010 r. - 13 kwietnia 2010 r.     
– limit dostępnych środków: 250 tysięcy zł,

4) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
– termin składania wniosków: 30 marca 2010 r. - 13 kwietnia 2010 r.
– limit dostępnych środków: 200 tysięcy zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto”, Kołaczkowo, plac Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo w dniach: w poniedziałki 13.00-18.00, od wtorku do piątku: 10.00-16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto” w Kołaczkowie,  www.znamiwarto.pl, oraz w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl, a w przypadku operacji, o których mowa w pkt 3 i 4 również w centrali, oddziale regionalnym i na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Dodatkowych  informacji udzielają Ewa Jankowiak  61 438 50 18 i Jerzy Mazurkiewicz  601 084 711.

« wstecz

Newsletter