Spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego na szkolenie z zakresu aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych.


Program szkolenia obejmie następujące zagadnienia:
1. Dokonywania zmian statutu, propozycje zmian wpływających na funkcjonowanie organizacji.
2. Zmiany danych organizacji – obowiązki zgłoszeniowe.
3. Uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego.
4. Umowy cywilnoprawne w organizacji – wprowadzenie:
- umowy zlecenia,
- umowy z wolontariuszami,
- umowy z beneficjentami,
- składanie oświadczeń woli w imieniu organizacji – pełnomocnictwo.
5. Zakończenie działalności, rezygnacja z funkcji pełnionej w organach organizacji.
6. Kontrole w organizacjach pozarządowych.


Szkolenie przeprowadzi Ewelina Pernet-Szóstak, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, syndyk; absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym i pomocy przy tworzeniu: stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Uczestniczyła w projektach szkoleniowych dla organizacji, projektach takich jak Centrum NGO Poznań, doradztwie dla podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzi stałą obsługę prawną stowarzyszeń i fundacji.


28 listopada 2017 r., godz. 16.00-19.00
sala konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 61 640 44 64. Liczba miejsc ograniczona.

« wstecz

Newsletter