Lider wolontariatu

Rolą konkursu jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań, działań oraz postaw dzieci i młodzieży. Celem jest również upowszechnianie wolontariatu oraz popularyzowanie powoływania w szkołach kół młodzieżowego wolontariatu. Idea ta powinna być nieustannie rozwijana i promowana przy jednoczesnym zaangażowaniu społeczności lokalnej i władz samorządowych. W związku z tym przeprowadzenie konkursu „Lider wolontariatu” pozwoli zaprezentować dobre praktyki i promować pozytywne wzorce postaw. Tytuł laureata konkursu zostanie wręczony w dwóch kategoriach:

  1. uczniowie klas VI-VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych,
  2. uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Dodatkowo przeprowadzone zostanie głosowanie na profilu facebookowym. Kandydat z największą liczbą głosów otrzyma wyróżnienie. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji powiatu wrzesińskiego i idei wolontariatu.

  • Plakat Lider wolontariatu

Liderzy wolontariatu wybrani

Pomagają niepełnosprawnym, organizują zbiórki, szukają domów dla psiaków, zarażają wolontariatem innych – mowa o kandydatach do miana Lidera wolontariatu. Kapituła konkursu wybrała laureatów oraz przyznała wyróżnienia. Więcej TUTAJ.


 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 917/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24.04.2018

Newsletter