Lider wolontariatu

Rolą konkursu jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań, działań oraz postaw dzieci i młodzieży. Celem jest również upowszechnianie wolontariatu oraz popularyzowanie powoływania w szkołach kół młodzieżowego wolontariatu. Idea ta powinna być nieustannie rozwijana i promowana przy jednoczesnym zaangażowaniu społeczności lokalnej i władz samorządowych. W związku z tym przeprowadzenie konkursu „Lider wolontariatu” pozwoli zaprezentować dobre praktyki i promować pozytywne wzorce postaw. Tytuł laureata konkursu zostanie wręczony w trzech kategoriach:

uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych,

• uczniowie szkół ponadpodstawowych,

• osoby dorosłe.

 

Dodatkowo przeprowadzone zostanie głosowanie na profilu facebookowym. Kandydat z największą liczbą głosów otrzyma wyróżnienie. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji powiatu wrzesińskiego i idei wolontariatu.

  • Plakat

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 142/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca 2019 r.

Newsletter