Lider wolontariatu 2019

Rolą konkursu było wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań, działań oraz postaw dzieci i młodzieży. Celem było również upowszechnianie wolontariatu oraz popularyzowanie powoływania w szkołach kół młodzieżowego wolontariatu. Przeprowadzenie konkursu „Lider wolontariatu” pozwoliło zaprezentować dobre praktyki i pozytywne wzorce postaw. Tytuł laureata konkursu został wręczony w trzech kategoriach:

uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych,

• uczniowie szkół ponadpodstawowych,

• osoby dorosłe.

Dodatkowo przeprowadzone zostało głosowanie na profilu facebookowym. Kandydat z największą liczbą głosów otrzymał wyróżnienie. Relacje z wyboru laureatów oraz wręczenia nagród w linach poniżej.  

Newsletter