Konferencja „Srebrne na złote”

Niedawno w Pałczynie odbyła się konferencja „Srebrne na złote” poświęcona m.in. zagadnieniom gospodarki senioralnej. Temat przedstawili prof. Grażyna Krzymieniewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i dr Rafał Iwański z Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Budownictwo senioralne

Na konferencji „Srebrne na złote”, która odbyła się niedawno w Pałczynie, członek Rady Krajowego Instytutu Gospodarski Senioralnej Bolesław Meluch przedstawił sprawy związane z budownictwem senioralnym.

Głos seniorów

Za kilkanaście lat co trzeci obywatel Polski wejdzie w wiek senioralny, granice którego wyznacza wiek 60+. W gminie Września takich osób jest ok. 9 tys., co stanowi 20% ogółu mieszkańców. Taki sam, mniej więcej, odsetek stanowią dzieci i młodzież. 

Newsletter