Zgłoś człowieka roku!

Zgłoś człowieka roku!
obrazek wydarzenia
2018-05-11
  • Kultura,

Zgłoś człowieka roku

Kapituła Fundacji Dzieci Wrzesińskich ogłasza wybory „Człowieka Roku 2017” Powiatu Wrzesińskiego – działacza społecznego.

Do tego zaszczytnego tytułu mogą kandydować osoby, które w ostatnim czasie przyczyniły się do rozwoju kultury, oświaty oraz różnych dziedzin życia społecznego w powiecie wrzesińskim. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać stowarzyszenia, szkoły, instytucje i osoby prywatne. Pisemne zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy przekazać lub przesłać do 11.05.2018 r. na adres: Fundacja Dzieci Wrzesińskich, ul. Szkolna 12, 62-300 Września. Regulamin konkursu – www.fdw.org.pl.

przewodniczący Kapituły FDW Bolesław Święciochowski

prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich Lilla Pylak

Newsletter