Archiwum - rok szkolny 2010/2011

Konkurs „Moje ulubione miejsce anglojęzyczne”

REGULAMIN
KONKURSU „MOJE ULUBIONE MIEJSCE ANGLOJĘZYCZNE”
DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH
ROK SZKOLNY 2010 – 2011I. Cele konkursu:
1. Zainteresowanie uczniów językiem angielskim.
2. Wzbogacenie wiedzy o historii, geografii, kulturze, literaturze oraz życiu codziennym w krajach angielskiego obszaru językowego oraz wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.

II. Informacje ogólne:
1. Konkurs „Moje ulubione miejsce anglojęzyczne” przeprowadzany jest na terenie gminy i powiatu miasta Września w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników, liceów profilowanych.
3. Konkurs składa się z jednego etapu.
4. Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej. Tematem prezentacji jest miejsce związane z geografią, historią bądź kulturą jednego z krajów anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Irlandii. Każda prezentacja powinna zawierać minimum 20 slajdów, a maksymalnie 30 slajdów. Ponadto, należy uwzględnić takie elementy prezentacji jak: zdjęcia, tekst, dźwięk.
5. Przy ocenie prezentacji pod uwagę będą brane: estetyka pracy oraz poprawność językowa.
6. Skład komisji oceniającej prace:
- p. Aleksandra Hoppe nauczycielka j. angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych we Wrześni.
- p. Kamila Hejdysz nauczycielka j. angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni.
Komisja ustali miejsce i czas oceny prac we własnym zakresie.
7. Każda praca powinna być dostarczona na płycie CD oraz opatrzona godłem. Osobno należy dołączyć kopertę z godłem, w której należy podać dane autora prezentacji (imię i nazwisko, klasa, szkoła, nauczyciel uczący). Godłem może być znak graficzny bądź wyraz. Powyższe należy dostarczyć na adres: Anna Adam, Zespół Szkół Politechnicznych, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września z dopiskiem na kopercie „Moje ulubione miejsce anglojęzyczne” do dn. 31 marca 2011r. Szkoła może przesłać prezentacje zbiorowo.
8.    Korespondencja między szkołami a koordynatorem projektu odbywać się będzie drogą elektroniczną. Adres do korespondencji: edfan@op.pl.

III. Finał Konkursu.
1. Finalistami konkursu są osoby, które przedstawią 3 najciekawsze prace na poziomie gimnazjum i 3 osoby na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
2. Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe.
3. Prace finalistów zostaną zaprezentowane podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu. Dokładny termin oraz miejsce ogłoszenia wyników zostaną podane w czasie późniejszym.

Konkurs wiedzy o powiecie Wolfenbüttel

Młodzieżowe Biuro Współpracy powiatów wrzesińskiego i Wolfenbüttel, działające przy Starostwie Powiatowym we Wrześni, zaprasza uczniów klas piątych szkół podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjów do wzięcia udziału w konkursie „Kreatywnością przekraczamy granice”. Zmagania podzielono na dwa etapy. W pierwszym należy wykonać album (szkoły podstawowe) lub prezentację multimedialną (gimnazja) o powiecie Wolfenbüttel. Drugi etap to test wiedzy. Zwycięzcy wyjadą do Niemiec i zwiedzą Wolfenbüttel. Regulamin konkursu dostępny w sekretariatach szkół.

II etap konkursu o Powiecie Wolfenbüttel „Kreatywnością przekraczamy granice” będzie miał miejsce 11 maja 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Zgodnie z regulaminem konkursu w II etapie uczniowie będą pisać test sprawdzający wiedzę o powiecie Wolfenbüttel. Test będzie jeden dla obu kategorii wiekowych i obejmować będzie zakres tematyczny określony w regulaminie konkursu. Przewidywana ilość pytań – ok. 30; test jednokrotnego wyboru – 3 odpowiedzi (a,b,c) i w tym jedna prawidłowa. Przy niektórych pytaniach występować będzie dodatkowe (tzw. otwarte) pozwalające na wykazanie się szerszą wiedzą.

  • autor: Magdalena Frydryszak, WEiKF

Konkurs Wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego

Dnia 1 marca 2011 w Zespole Szkół Politechnicznych odbył się finał „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego”. Konkurs ten przeprowadzany był na terenie gminy i powiatu miasta Września, w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych; w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły: Gimnazjum im. J. Słowackiego z Miłosławia,  Gimnazjum z Marzenina, Gimnazjum z Kołaczkowa oraz Gimnazjum nr 2 im. A Prądzyńskiego z Wrześni. Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowane były przez Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza oraz Zespół Szkół Politechnicznych.

Konkurs składał się z dwóch etapów pisemnych. Etap szkolny przeprowadzony został w poszczególnych szkołach w terminie od 17 do 26 stycznia 2011r. Do finału zakwalifikowało się 19 uczniów: 12 osób ze szkół gimnazjalnych oraz 7 osób ze szkół ponadgimnazjalnych. Za ułożenie pytań odpowiedzialne były: pani Małgorzata Bączkiewicz (poziom gimnazjum) oraz pani Paulina Plucińska (poziom ponadgimnazjalny). Każdy test, zarówno na etapie szkolnym jak i finałowym, składał się z różnego typu zadań: test wyboru, prawda-fałsz, test luk. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą historii, geografii, kultury, literatury oraz życia codziennego w krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia).

Wyniki przedstawiają się następująco:

Gimnazja
1 m-ce. Sandra Lipert Kołaczkowo oraz Katarzyna Jackowska Kołaczkowo
2 m-ce. Aleksandra Zgolińska Miłosław
3 m-ce Monika Jawdyńska Gim. nr 2 W-nia

Szkoły ponadgimnazjalne
1 m-ce Adrian Bandyszak ZSP
2 m-ce Bartosz Przewoźny LO
3 m-ce Mateusz Mrozek ZSP oraz Karolina Wypychowska LO

  • autor: Anna Adam Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2010–2011

I. Cele konkursu:
1. Zainteresowanie uczniów językiem angielskim.
2. Wzbogacenie wiedzy o historii, geografii, kulturze, literaturze oraz życiu codziennym w krajach angielskiego obszaru językowego oraz wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.

II. Informacje ogólne:
1. Konkurs Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego przeprowadzany jest na terenie gminy i powiatu miasta Września w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów pisemnych.
4. Pierwszy etap konkursu przeprowadzany jest na terenie szkół biorących udział w konkursie.
5. Komisję etapu pierwszego powołuje nauczyciel koordynujący przeprowadzenie konkursu w danej szkole.
6. Do finału przechodzą 3 osoby, które uzyskały najlepszy wynik na terenie szkoły.
7. Finał Konkursu przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Politechnicznych, ul. Wojska Polskiego 1, we Wrześni.
8. Materiały konkursowe opracowywane są przez nauczycieli:
a. gimnazjum – p. Małgorzata Bączkiewicz.
b. szkoły ponadgimnazjalne – p. Paulina Plucińska.
9. Korespondencja między szkołami a koordynatorem projektu odbywać się będzie drogą elektroniczną.

III. Przebieg konkursu:
1. Szkoły zgłaszają swój udział, dane nauczyciela koordynującego oraz liczbę uczestników do dn. 17 grudnia 2010r. Zgłoszenie należy wysłać na adres: edfan@op.pl.
2. Do zgłoszonych szkół zostanie wysłany test konkursowy do dn. 7 stycznia 2010r.
3. Etap szkolny konkursu zostanie przeprowadzony na terenie zgłoszonych szkół w dn. 14 stycznia 2011r.
4. Sprawdzenie prac przez komisje odbędzie się w od 17 do 26 stycznia 2011r.
5. Etap finałowy odbędzie się w dn. 1 marca 2010r.
6. Przewidywany rodzaj zadań w testach etapu międzyszkolnego i finałowego to m.in. test luk, prawda-fałsz, test wielokrotnego wyboru, poprawa błędów lub inne.

IV. Finał Konkursu:
1. Laureatami Konkursu zostają osoby, które uzyskały 3 najlepsze wyniki zdobyte w Finale Konkursu.
2. Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe.

 

Konkurs leksykalno-gramatyczny języka angielskiego

Dnia 25 stycznia 2011 r. w Zespole Szkół Politechnicznych odbył się finał „Konkursu Leksykalno Gramatycznego z Języka Angielskiego”. Konkurs ten przeprowadzony był na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły: Gimnazjum nr 2 im. A. Prądzyńskiego z Wrześni, Gimnazjum im. J. Słowackiego z Miłosławia oraz Gimnazjum z Kołaczkowa. Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowane były przez Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

Konkurs składał się z dwóch etapów pisemnych. Pierwszy etap przeprowadzony był na terenie szkół biorących udział w konkursie. Do finału zakwalifikowało się łącznie 17 uczniów: 9 osób ze szkół gimnazjalnych oraz 8 osób ze szkół ponadgimnazjalnych. Testy na poziomie gimnazjalnym ułożone zostały przez Panią Idę Dziubarczyk (Gimnazjum nr 2 we Wrześni), natomiast na poziomie ponadgimnazjalnym przez Panią Aleksandrę Hoppe (ZSZnr2).

Wyniki przedstawiają się następująco:

Na poziomie gimnazjalnym zwycięzcami zostali:
1 m-ce: Kinga Czemerys Gimnazjum nr 2 Września
2 m-ce: Hanna Lesiczka Gimnazjum nr 2 Września
3 m-ce: Marcelina Gorzelana Gimnazjum Miłosław

Na poziomie ponadgimnazjalnym:
1 m-ce: Mateusz Mrozek Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni
2 m-ce: Oliwia Kamińska Liceum Ogólnokształcące we Wrześni
3 m-ce: Anna Pieronkiewicz Liceum Ogólnokształcące we Wrześni

 

REGULAMIN
KONKURSU LEKSYKALNO–GRAMATYCZNEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH
ROK SZKOLNY 2010–2011


 

I. Cele konkursu:
1. Zainteresowanie uczniów językiem angielskim.
2. Doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie do nauki języka obcego oraz wyłonienie uczniów zdolnych językowo.

II. Informacje ogólne:
1. Konkurs Leksykalno - Gramatyczny Języka Angielskiego przeprowadzany jest na terenie gminy i powiatu miasta Września w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów pisemnych.
4. Pierwszy etap konkursu przeprowadzany jest na terenie szkół biorących udział w konkursie.
5. Komisję etapu pierwszego powołuje nauczyciel koordynujący przeprowadzenie konkursu w danej szkole.
6. Do finału przechodzą 3 osoby, które uzyskały najlepszy wynik na terenie szkoły.
7. Finał Konkursu przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Politechnicznych, ul. Wojska Polskiego 1, we Wrześni.
8. Materiały konkursowe opracowywane są przez nauczycieli:
a. gimnazjum – p. Ida Dziubarczyk.
b. szkoły ponadgimnazjalne – p. Aleksandra Hoppe.
9. Korespondencja między szkołami a koordynatorem projektu odbywać się będzie drogą elektroniczną.

III. Przebieg konkursu:
1. Szkoły zgłaszają swój udział, dane nauczyciela koordynującego oraz liczbę uczestników do dn. 15 listopada 2010r. Zgłoszenie należy przesłać na adres: edfan@op.pl.
2. Do zgłoszonych szkół zostanie wysłany test konkursowy do dn. 30 listopada 2010r.
3. Etap szkolny konkursu zostanie przeprowadzony na terenie zgłoszonych szkół w dn. 7 grudnia 2011r.
4. Sprawdzenie prac przez komisje odbędzie się w od 8 do 15 grudnia 2010r.
5. Etap finałowy odbędzie się w dn. 25 stycznia 2011r.
6. Przewidywany rodzaj zadań w testach etapu międzyszkolnego i finałowego to m.in. test luk, test wielokrotnego wyboru, poprawa błędów, transformacja zdań lub inne.

IV. Finał Konkursu:
1. Laureatami Konkursu zostają osoby, które uzyskały 3 najlepsze wyniki zdobyte w Finale Konkursu.
2. Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe.

Berlin entdecken - konkurs rozstrzygnięty

23 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy rozstrzygnięto II edycję konkursów z języka niemieckiego realizowanych w ramach projektu Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Projekt był realizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni i nauczycieli języka niemieckiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Młodzi poznali Berlin w teorii, teraz zobaczą go na własne oczy

Temat przewodni konkursów w roku szkolnym 2010/2011 brzmiał: Berlin entdecken, czyli Poznaj Berlin. Głównym jego celem była integracja uczniów szkół powiatu wrzesińskiego, rozwijanie wiedzy o kulturze, geografii i literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz kształtowanie tolerancji i akceptacji wobec innych kultur. – Jestem pod ogromnym wrażeniem rozmachu przedsięwzięcia, liczby zaangażowanych nauczycieli i szkół, bo myślę, że to jest istota projektu, który stworzyliśmy parę lat temu – powiedziała Bożena Nowacka, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Wyniki konkursów z języka niemieckiego przeprowadzonych w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji w roku szkolnym 2010/2011:

- plastyczny „Berlin entdecken“: I Michalina Kierzek Gimnazjum nr 2 we Wrześni, II Inez Niszczak Gimnazjum nr 1 we Wrześni;

- plastyczny „Berlin entdecken“: I Marika Dzieciuchowicz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, II Magdalena Adamczyk  Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;
- wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego: I Weronika Szambelańska Gimnazjum nr 1 we Wrześni, II Piotr Szymczak Gimnazjum w Nekli, III Szymon Siuda Gimnazjum  w Pyzdrach;

- wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego: I Kamila Kubasiak LO we Wrześni, II Małgorzata Janicka ZSP we Wrześni, III Marta Sokolska ZSTiO Wrześni;

- piękne czytanie w języku niemieckim: I Kornelia Pruchniewicz LO we Wrześni, II Paula Izydorek ZSTiO we Wrześni, III Tomasz Błoch ZSP we Wrześni;

- głośne czytanie w języku niemieckim: I Daniel Olczak Gimnazjum nr 2 we Wrześni, II Martyna Kujawa Gimnazjum nr 1 we Wrześni i Angelika Drożdżyńska Gimnazjum im. St. Wł. Reymonta w Kołaczkowie.

Zwycięzcy pojadą na jednodniową wycieczkę do Berlina.

  • autor: Sylwia Grzelińska

« wstecz

Newsletter