• cbirnt
  • Bursa przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni
  • obiek zstio
  • zaplecze
  • Przebudowa Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
  • Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa" w Miłosławiu
  • Budowa bursy w Grzymysławicach
  • Budowa boisk przy ZSZ nr 2 we Wrześni
  • Renowacja i konserwacja słupków, bramy oraz chodnika przy PSK ZAMKOWA