Akcja zima - wsparcie dla osób bezdomnych

Rozmieszczenie placówek świadczących pomoc dla bezdomnych i potrzebujących

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowanydo do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym