Dane statystyczne dotyczące powiatu wrzesińskiego opracowane na podstawie informacji zawartych w „Biuletynie Statystycznym Województwa Wielkopolskiego” (wydanym przez Urząd Statystyczny w Poznaniu) oraz w Biuletynie Informacyjnym Wojewódzkiego (opublikowanym przez Urząd Pracy w Poznaniu).