Początek września 1939 r. to również początek strasznego okresu wojny i okupacji dla narodu polskiego. Te dramatyczne chwile dotknęły także Wielkopolskę, w tym ziemię wrzesińską. Dużo już wiemy na temat tego okresu, jednak jeszcze wiele pozostało niewiadomych, z których już nie wszystkie poznamy. Mimo to warto jednak nieustannie przypominać ofiary życia, zdrowia i trudu, jaki włożyli nasi rodacy, aby Polska mogła przetrwać także przez okres wojny.