Forum Organizacji Pozarządowych

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działa Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego skupiające w swoich szeregach 19 stowarzyszeń i fundacji. Głównym jego celem jest aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy poprzez udział w otwartych konkursach ofert realizowanych w formie wspierania zadania w sferze pomocy społecznej.

Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot

Fundacja Dzieci Wrzesińskich

Fundacja Odrodzeni

Koło Emerytów i Rencistów Solidarność Tonsil SA

Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym

PCK Zarząd Rejonowy we Wrześni

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Niewidomych

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Gnieźnie, koło we Wrześni

Stowarzyszenie dzieci i dorosłych niepełnosprawnych „Wrzosiki”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „Radość”

Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne „Ogończyk”

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub „Amazonki”

Uczniowski Klub Sportowy „Diabły”

Wielkopolski Związek Narządu Ruchu, oddział we Wrześni

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”

Wrzesińskie Stowarzyszenie Niesłyszących

Newsletter