Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 32 525 (2910P) Kołaczkowo-Wszembórz”

Nazwa Programu/Działania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1

Wartość projektu: 1 994 004,64 zł

Wielkość dofinansowania: 1 694 903,94 zł

Termin realizacji: 2006-2007 r.

  • baner projektu

Odbiór drogi Kołaczkowo - Wszembórz

Koniec z dziurami i koleinami! 15 października br. został odebrany końcowy etap przebudowy drogi powiatowej łączącej miejscowości: Kołaczkowo i Wszembórz. Powiat wrzesiński otrzymał dofinansowanie do projektu z UE.

  • odbiór drogi

Świętowanie rozpoczęło się przy nowo wyremontowanej drodze powiatowej we Wszemborzu, gdzie proboszcz parafii w Kołaczkowie ks. Alojzy Piątek w obecności przybyłych gości poświęcił drogę.

 

  • droga

Stamtąd uczestnicy uroczystości przejechali nową trasą do Kołaczkowa. Jak dało się zauważyć, jezdnia została poszerzona i wzmocniona. Na całym odcinku (3,3 km) droga ma teraz 6 metrów szerokości, a jej nośność wzrosła z 60 do 100 kN/oś. Okoliczni mieszkańcy bardzo chwalą inwestycję. Poprawiło się bezpieczeństwo, w obu wsiach powstały chodniki. Pojawiły się także wjazdy do posesji znajdujących się przy drodze oraz miejsca parkingowe, z których korzystają m.in. pacjenci przychodni w Kołaczkowie. W centrum Wszemborza zmodernizowano dwa przejścia dla pieszych. Przy okazji zainstalowano kanalizację deszczową, której do tej pory nie było. W czasie jazdy rzucały się w oczy pogłębione rowy drogowe, które usprawniają odwadnianie drogi. Wybudowano również utwardzone wjazdy na pola, z których zadowoleni są rolnicy.

  • droga

Na uroczystość odbioru drogi przybyli: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, Jolanta Kubczak - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Anna Mizgajska - naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego, a także radni powiatowi, dyrektorzy jednostek i przedstawiciele firmy COLAS Sp. z o.o. - wykonawcy przebudowanej drogi. Na oficjalny odbiór zaproszono także burmistrzów gmin powiatu wrzesińskiego oraz lokalne władze: wójta gminy Kołaczkowo Wojciecha Majchrzaka i sołtys Wszemborza - Aurelię Banaszak.

  • droga

W 2005 r. dokonaliśmy przeglądu dróg powiatowych. Gmina Kołaczkowo wskazała, że najpilniejszego remontu wymaga właśnie droga z Kołaczkowa do Wszemborza łącząca dwie drogi wojewódzkie. Aplikowaliśmy o środki europejskie na modernizację, jak wiadomo, z powodzeniem. Dzięki temu mamy drogę w bardzo dobrym stanie technicznym, z nową nawierzchnią, systemem odwadniającym, jak i oznakowaniem. Z pewnością przebudowa ułatwi dowóz dzieci do szkół, skróci czas dojazdu do kilku okolicznych miejscowości itp. - mówi Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński. Jak zauważyła Jolanta Kubczak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Dzięki remontowi skraca się czas dojazdu z drogi wojewódzkiej Września – Kalisz do drogi wojewódzkiej Borzykowo – Miłosław.

Wykonanie inwestycji było możliwe dzięki pozyskaniu środków unijnych, o które aplikowało Starostwo. Pieniądze zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Koszt inwestycji wyniósł 2 miliony 18 tysięcy złotych. 75% tej kwoty pochodziło właśnie z EFRR, 10% z budżetu państwa, a 15% powiat dołożył ze środków własnych.

(red)

Newsletter