Stypendia na uczelnię wyższą w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu ufundowała 2 stypendia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.  Bony edukacyjne ─ każdy o wartości 30 tysięcy złotych pozwalają na bezpłatną naukę przez okres trzech lat studiów na wybranym kierunku w WSHiU.
O przyznanie stypendium WSHiU mogą wnioskować osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. 
Warunkiem otrzymania stypendium WSHiU jest złożenie w Starostwie Powiatowym we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wniosku według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl (w zakładce oświata ─ dla ucznia, studenta i rodzica). Wniosek można także przesłać pocztą.

Termin składania wniosków upływa 15 sierpnia 2024 r. W przypadku większej liczby ubiegających się o bon edukacyjny decydować będą wyniki na świadectwie maturalnym. Po tym terminie liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

O przyznaniu stypendium WSHiU kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.