Narodziny powiatu wrzesińskiego

Ziemie dzisiejszego powiatu wrzesińskiego od XIV w. do początków XIX w. podlegały Gnieznu i Pyzdrom. Do powiatu gnieźnieńskiego należała Września z miejscowościami położonymi na północ, do powiatu pyzdrskiego zaś Nekla, Targowa Górka, Miłosław, Strzałkowo i Żerków...

Historia powiatu 1818-2011

Dzieje powiatu wrzesińskiego rozpoczynają się w roku 1818, kiedy to o jego powołaniu zadecydowały zaborcze władze pruskie. Odtąd powiat wrzesiński istniał nieprzerwanie do roku 1975...

Heraldyka powiatowa

Różne grupy społeczne: narodowe, etniczne, rodowe, religijne, zawodowe, gospodarcze, terytorialne czy jakiekolwiek inne, mają potrzebę jednoczenia się pod jakimś znakiem. Wspólnoty terytorialne tworzące nasz powiat także takich znaków używają. Czy się z nimi identyfikujemy, zależy w dużej mierze od świadomości ich istnienia i promowania przez władze samorządowe.

Starosta i Starostwo Powiatowe - dzieje urzędu powiatowego

W wyniku reformy administracyjnej od 1999 roku znów na mapie kraju widnieją powiaty. Obecnie są to jednostki terytorialne będące we władaniu lokalnych wspólnot samorządowych. Czyli krótko mówiąc mieszkańcy danego powiatu tworzą organy władzy samorządowej (radę powiatu i zarząd powiatu), które kierują sprawami przypisanymi powiatowi. Przywrócono także powiat wrzesiński. Tworzy on obecnie wspólnotę mieszkańców pięciu gmin: Wrześni, Nekli, Miłosławia, Kołaczkowa i Pyzdr.

Krótka historia zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni

W 1818 r. Września stała się stolicą tzw. powiatu nowo-pyzdrskiego. Pierwsza siedziba landrata (starosty) znajdowała się w budynkach zarządu dominialnego dóbr rycerskich Września na Opieszynie. Latem 1819 r. zamieniono nazwy z powiatu nowo-pyzdrskiego na powiat wrzesiński.