Powiatowy Spływ Kajakowy

Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego chętni do udziału w Powiatowym Spływie Kajakowym 2022 mogą zapisać się na listę uczestników, dzwoniąc pod numer telefonu: 61 640 44 72. Następnie do 5 sierpnia należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego we Wrześni wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zgodę rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w wydarzeniu. Wymagane dokumenty można pobrać poniżej. Do 5 sierpnia należy również uiścić opłatę wpisową w wysokości 30 zł za osobę. Wpłat należy dokonywać gotówką w Starostwie Powiatowym we Wrześni w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, pokój nr 111.

  • spływ kajakowy 2022 – plakat

Newsletter