Powiatowy Spływ Kajakowy

Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego chętni do udziału w Powiatowym Spływie Kajakowym 2021 mogą zapisać się na listę uczestników, dzwoniąc pod numer telefonu: 61 640 44 72. Następnie do 6 sierpnia należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego we Wrześni wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz – w przypadku uczestników niepełnoletnich – zgodę rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w imprezie. Wymagane dokumenty można pobrać poniżej. Do 6 sierpnia należy również uiścić opłatę wpisową w wysokości 15 zł. Wpłat należy dokonywać gotówką. Liczba miejsc ograniczona. 

  • Powiatowy Spływ Kajakowy

Newsletter