Powiatowy Spływ Kajakowy 2023

Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego chętni do udziału w Powiatowym Spływie Kajakowym 2023 mogą zapisać się na listę uczestników, dzwoniąc pod numer telefonu: 61 640 44 72. Następnie do 23 sierpnia należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego we Wrześni wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zgodę rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w wydarzeniu oraz uiścić opłatę wpisową w wysokości 40 zł za osobę. Wpłat należy dokonywać w formie gotówki w Starostwie Powiatowym we Wrześni w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, pokój nr 111. Wymagane dokumenty można pobrać poniżej