Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie znajdują się na stronach internetowych ww. jednostek.