Strategia rozwoju powiatu wrzesińskiego do roku 2030 jest najważniejszym dokumentem planistycznym i strategicznym, na podstawie którego samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem strategii, której głównym celem jest stworzenie realnych podstaw planu rozwoju dla powiatu wrzesińskiego w perspektywie kilku kolejnych lat.


 

  • Plakat strategia powiatu

Ankiety dotyczące strategii powiatu wrzesińskiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego!

Zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie, adresowanej do:

- mieszkańców powiatu wrzesińskiego,

- podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu wrzesińskiego,

- organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wrzesińskiego.

Ankieta jest częścią badań prowadzonych w ramach diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu. Niniejsze prace prowadzone są w związku z budowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego do roku 2030. Państwa opinia i proponowane inicjatywy przyczynią się do stworzenia rzetelnej koncepcji rozwoju naszego powiatu.

W imieniu Starosty Wrzesińskiego bardzo dziękujemy za każdą opinię i zgłoszony pomysł.

Zapraszamy do wypełniania ankiet, które znajdą państwo po linkami: