Strategia rozwoju powiatu wrzesińskiego do roku 2030 jest najważniejszym dokumentem planistycznym i strategicznym, na podstawie którego samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem strategii, której głównym celem jest stworzenie realnych podstaw planu rozwoju dla powiatu wrzesińskiego w perspektywie kilku kolejnych lat.