Strategia rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014–2020 jest najważniejszym dokumentem planistycznym i strategicznym, na podstawie którego samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem strategii, której głównym celem jest stworzenie realnych podstaw planu rozwoju dla powiatu wrzesińskiego w okresie 2014–2020.

Newsletter