Swój cykl rozpocząłem opowieścią o Bardzie - wsi, która chciała być miastem, a śladem tych ambicji jest obecnie wyraźnie zaznaczony plac, ubity pod przyszły rynek. Dziś natomiast odwiedzę Targową Górkę - miejscowość, która była miastem, ale chyba pragnęła być wsią, bowiem po dawnym rynku z prawdziwego zdarzenia nie pozostał nawet ślad.