Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
tel. 22 556 08 00
e-mail: uokik@uokik.gov.pl

Delegatura w Poznaniu:
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
tel. 61 852 15 17
e-mail: poznan@uokik.gov.pl

Wojewódzki  Inspektorat Inspekcji Handlowej

Al. Marcinkowskiego 3, Poznań 61-745

Skrytka Pocztowa nr 254

60-967 Poznań 9

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl
 

Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie
Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań
tel. 61 852 29 34

e-mail: spsk@poznan.wiih.gov.pl

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 29 00, 623 29 01
e-mail: gisekretariat@ijhar-s.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa
tel. 22 536 13 00, 635 61 94

Federacja Konsumentów
  
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa
tel. 22 827 51 05
e-mail: biuro@federacja-konsumentow.org.pl