Szkolenia dla seniorów


  

Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

 • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
 • na portalu PUE ZUS,
 • na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.  

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

 

Więcej informacji na www.zus.pl

 

 • Dobry Start

 

Lider wolontariatu - 2020 rok

Regulamin konkursu „Lider wolontariatu”

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji powiatu wrzesińskiego i idei wolontariatu.

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Powiat Wrzesiński.
 2. Koordynatorem konkursu jest Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, tel.  61 640 45 34, 61 640 45 07.
 3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wrzesińskiego.
 4. Konkurs przeprowadzony będzie według harmonogramu:
 • Zgłoszenia – od momentu ogłoszenia konkursu, tj. 28.09.2020 r. do 09.11.2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zgłoszeń.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10.12.2020 r.

II Cele konkursu

 1. Promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz popularyzowanie powoływania w szkołach kół młodzieżowego wolontariatu.
 3. Zachęcanie mieszkańców powiatu wrzesińskiego do aktywności i współpracy na rzecz szeroko rozumianego dobra społecznego.
 4. Prezentowanie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych wzorców postaw.

III Warunki uczestnictwa

 1. Kandydatów mogą zgłaszać: szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz opiekunowie wolontariatu młodzieżowego.
 2. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin i formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz w Starostwie Powiatowym we Wrześni: Biuro Obsługi Interesanta.
 4. Formularz zgłoszeniowy można przekazać Organizatorowi:
 1. Do zgłoszenia kandydata wymagane jest dołączenie opinii o jego działalności społecznej z ostatnich dwóch lat potwierdzone przez organizację lub instytucję, w której kandydat prowadził działalność społeczną.
 2. Kandydat nie może być laureatem oraz wyróżnionym we wcześniejszej edycji konkursu „Lider wolontariatu”.

IV Przebieg konkursu:

 1. Oceny zgłoszeń dokona komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, której zadaniem będzie w szczególności:
 • analiza formularzy zgłoszeniowych;
 • ocena działalności społecznej według następujących kryteriów:
  1. zaangażowanie, systematyczność i ciągłość działania,
  2. odpowiadanie na potrzeby środowiska,
  3. efekty i skuteczność,
  4. wykazywanie się własną inicjatywą, kreatywnością, wnoszenie własnych pomysłów,
  5. partnerstwo, współpraca i angażowanie innych,
  6. kreatywność, pomysłowość, innowacyjność.
 1. Organizator zaprezentuje sylwetki kandydatów na facebookowym profilu powiatu wrzesińskiego.
 2. Organizator przeprowadzi głosowanie internetowe na ww. profilu.
 3. Kandydat z największą liczbą głosów otrzyma wyróżnienie. Za głos oddany na kandydata uznaje się zaznaczenie jednej z pozytywnych reakcji: „Lubię to”, „Super”, „Trzymaj się”, „Ha ha”, „Wow” pod zdjęciem kandydata.
 4. Czas internetowego głosowania za pośrednictwem facebookowego profilu ustali komisja konkursowa.
 5. Wręczenie nagród laureatom oraz wyróżnionemu w głosowaniu internetowym odbędzie się do 20 grudnia. O terminie laureaci zostaną poinformowani z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 6. Nagrodami w konkursie są bony upominkowe.

V Uwagi dodatkowe

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez organizatora konkursu w sprawach dotyczących jego realizacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w biuletynie „Przegląd Powiatowy”, na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz na facebookowym profilu powiatu wrzesińskiego.
 3. Nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
 4. Wybór laureatów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 6. Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 7. Informacji w sprawie konkursu udziela Mateusz Maserak, tel. 61 640 45 07.

 

 • Plakat Lider wolontariatu

 

Na spotkanie pod nazwą "Senior na wychodnym" zaprosiło Starostwo Powiatowe. Formuła łącząca edukację z dobrą zabawą bardzo spodobała się mieszkańcom powiatu wrzesińskiego.

Z czym kojarzy się osiągnięcie wieku senioralnego? Z przejściem na emeryturę? Uprawianiem działki? Bawieniem wnuków? Wielu z pewnością tak. Seniorzy mają jednak ogromną potrzebę, by oderwać się od obowiązków, spędzić miło czas w swoim gronie, a przy tym uczyć się nowych rzeczy i zaspokajać ciekawość świata. Właśnie z takiego założenia wyszli pracownicy Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia, proponując „Seniora na wychodnym” i nie pomylili się. Spotkanie, które odbyło się 3 grudnia, cieszyło się ogromnym bowiem zainteresowaniem.
Na początku wydarzenia dobrych rad udzielała powiatowa rzecznik konsumenta Elżbieta Staszak-Małecka, która w przystępny sposób zachęcała do zachowywania zdrowego rozsądku. Przytaczane przez nią przykłady dotyczyły kwestii, na które najbardziej narażeni są dobroduszni seniorzy. Rzecznik zwracała uwagę, by nie wikłać się w niekorzystne umowy czy zakupowe okazje, zwłaszcza na pozornie zachęcających, niby-bezpłatnych pokazach.
Krótką pogadankę z seniorami przeprowadził również sierżant sztabowy Tomasz Michalak z Komendy Powiatowej Policji, który opowiadał o podstawowych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i przestrzegał przed niestety wciąż popularnymi metodami oszustw, którym często padają osoby starsze. Wciąż wiele słyszy się o metodach na wnuczka, policjanta czy urzędnika. W sytuacjach, gdy do naszych drzwi puka ktoś obcy, warto zachować szczególną ostrożność i nie obdarzać od razu nowo napotkanej osoby zaufaniem.
Uczestnicy wydarzenia wysłuchali także porad dietetycznych. W starszym wieku częściej dopadają nas choroby, a ciało nie jest już tak sprawne jak kiedyś. Stosując dietę dostosowaną do wieku, dużo łatwiej udaje się zachować zdrowie i witalność.
W części edukacyjnej po raz kolejny przypomniano o inicjatywie „Pudełko życia”, promowanej i upowszechnianej przez pracowników starostwa. Okazało się, że niektórzy już od dawna dobrze znają tę ideę, niektórzy zaś zetknęli się z nią tego dnia po raz pierwszy. Przypomnijmy, że „Pudełko życia” to niewielki pojemnik, w którym umieszczamy kartę z najważniejszymi informacjami na nasz temat – danymi osobowymi, przebytymi lub doskwierającymi nam chorobami, zażywanymi lekami. Pudełko chowamy w lodówce, na której przyczepiamy magnes wskazujący, że tam właśnie się ono znajduje. W razie zagrożenia, w sytuacji, kiedy nie ma za nami kontaktu, osoba udzielająca pomocy bez trudu uzyska informacje, które mogą okazać się kluczowe dla uratowania naszego zdrowia lub życia i zapewnienia nam jak najlepszej opieki medycznej.
Nie zabrakło rzecz jasna wspólnej zabawy. Specjalnie dla seniorów tego dnia odbył się żywiołowy pokaz gry na bębnach. Był też smaczny poczęstunek i integracja przy muzyce. Nikogo nie trzeba było specjalnie namawiać do opuszczenia stołu i udziału w animacjach. Parkiet szybko zapełnił się uczestnikami, którzy udowodnili, że są pełni życia i zaangażowania. Nie inaczej było w fotobudce, która była wręcz oblegana – każdy chciał zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w kolorowej ramce.
Kierująca Referatem Spraw Społecznych i  Zdrowia Joanna Musiałkiewicz podkreśla, że w spotkaniu wzięło udział bardzo wiele osób, które nie są zrzeszone w żadnych organizacjach, a o „Seniorze na wychodnym” dowiedziały się z ogłoszeń i mediów i postanowili skorzystać. – Takie wydarzenia pokazują, że ludzie mają potrzebę, by wyjść z domu, dowiedzieć się czegoś ciekawego i po prostu miło spędzić czas – mówi. – Bardzo mnie cieszy, że udało nam się połączyć walory edukacyjno-informacyjne z dobrą zabawą. W ludziach widać było radość, a to daje ogromną satysfakcję – dodaje.
 

 • IMG_1882
 • IMG_1885
 • IMG_1886
 • IMG_1891
 • IMG_1900
 • IMG_1919
 • IMG_1920
 • IMG_1928
 • IMG_1942
 • IMG_1943
 • IMG_1960
 • IMG_1974
 • IMG_1995
 • IMG_2008
 • IMG_2050
 • IMG_2089
 • IMG_2091
 • IMG_2101
 • IMG_2140
 • IMG_2177
 • IMG_2223
 • IMG_2240
 • IMG_2306
 • IMG_2353
 • IMG_2431
 • IMG_2433
 • IMG_2465
 • IMG_2470
 • IMG_1805
 • IMG_1832
 • IMG_1837
 • IMG_1840
 • IMG_1856
 • IMG_1862
 • IMG_1865
 • IMG_1873
 • IMG_1874

Zapraszamy na spotkanie pn. „Senior na wychodnym"

Powiat Wrzesiński w ramach działań z zakresu polityki senioralnej organizuje spotkanie pn. „Senior na wychodnym", dedykowane mieszkańcom powiatu wrzesińskiego w wieku 50+.

W programie: porady rzecznika praw konsumentów, wskazówki dietetyka oraz prezentacja możliwych zagrożeń związanych z próbą wyłudzenia pieniędzy. Nie zabraknie atrakcji oraz wspólnej zabawy, m.in. fotobudka i losowanie nagród.

Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 3 grudnia 2019 r. o godz. 13.30 w Restauracji Szaffran we Węgierkach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się po bezpłatne wejściówki do Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni, pok. 109. Do rozdania przygotowano 200 bezpłatnych wejściówek.

Zgłoszenia i informacje w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia, tel. 61 640 44 73.

Zapraszamy!

 • Plakat - Senior na wychodnym