Lider wolontariatu - 2020 rok

Regulamin konkursu „Lider wolontariatu”

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji powiatu wrzesińskiego i idei wolontariatu.

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Powiat Wrzesiński.
 2. Koordynatorem konkursu jest Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, tel.  61 640 45 34, 61 640 45 07.
 3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wrzesińskiego.
 4. Konkurs przeprowadzony będzie według harmonogramu:
 • Zgłoszenia – od momentu ogłoszenia konkursu, tj. 28.09.2020 r. do 09.11.2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zgłoszeń.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10.12.2020 r.

II Cele konkursu

 1. Promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz popularyzowanie powoływania w szkołach kół młodzieżowego wolontariatu.
 3. Zachęcanie mieszkańców powiatu wrzesińskiego do aktywności i współpracy na rzecz szeroko rozumianego dobra społecznego.
 4. Prezentowanie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych wzorców postaw.

III Warunki uczestnictwa

 1. Kandydatów mogą zgłaszać: szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz opiekunowie wolontariatu młodzieżowego.
 2. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin i formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz w Starostwie Powiatowym we Wrześni: Biuro Obsługi Interesanta.
 4. Formularz zgłoszeniowy można przekazać Organizatorowi:
 1. Do zgłoszenia kandydata wymagane jest dołączenie opinii o jego działalności społecznej z ostatnich dwóch lat potwierdzone przez organizację lub instytucję, w której kandydat prowadził działalność społeczną.
 2. Kandydat nie może być laureatem oraz wyróżnionym we wcześniejszej edycji konkursu „Lider wolontariatu”.

IV Przebieg konkursu:

 1. Oceny zgłoszeń dokona komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, której zadaniem będzie w szczególności:
 • analiza formularzy zgłoszeniowych;
 • ocena działalności społecznej według następujących kryteriów:
  1. zaangażowanie, systematyczność i ciągłość działania,
  2. odpowiadanie na potrzeby środowiska,
  3. efekty i skuteczność,
  4. wykazywanie się własną inicjatywą, kreatywnością, wnoszenie własnych pomysłów,
  5. partnerstwo, współpraca i angażowanie innych,
  6. kreatywność, pomysłowość, innowacyjność.
 1. Organizator zaprezentuje sylwetki kandydatów na facebookowym profilu powiatu wrzesińskiego.
 2. Organizator przeprowadzi głosowanie internetowe na ww. profilu.
 3. Kandydat z największą liczbą głosów otrzyma wyróżnienie. Za głos oddany na kandydata uznaje się zaznaczenie jednej z pozytywnych reakcji: „Lubię to”, „Super”, „Trzymaj się”, „Ha ha”, „Wow” pod zdjęciem kandydata.
 4. Czas internetowego głosowania za pośrednictwem facebookowego profilu ustali komisja konkursowa.
 5. Wręczenie nagród laureatom oraz wyróżnionemu w głosowaniu internetowym odbędzie się do 20 grudnia. O terminie laureaci zostaną poinformowani z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 6. Nagrodami w konkursie są bony upominkowe.

V Uwagi dodatkowe

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez organizatora konkursu w sprawach dotyczących jego realizacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w biuletynie „Przegląd Powiatowy”, na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz na facebookowym profilu powiatu wrzesińskiego.
 3. Nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
 4. Wybór laureatów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 6. Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 7. Informacji w sprawie konkursu udziela Mateusz Maserak, tel. 61 640 45 07.

 

 • Plakat Lider wolontariatu

 

Na spotkanie pod nazwą "Senior na wychodnym" zaprosiło Starostwo Powiatowe. Formuła łącząca edukację z dobrą zabawą bardzo spodobała się mieszkańcom powiatu wrzesińskiego.

Z czym kojarzy się osiągnięcie wieku senioralnego? Z przejściem na emeryturę? Uprawianiem działki? Bawieniem wnuków? Wielu z pewnością tak. Seniorzy mają jednak ogromną potrzebę, by oderwać się od obowiązków, spędzić miło czas w swoim gronie, a przy tym uczyć się nowych rzeczy i zaspokajać ciekawość świata. Właśnie z takiego założenia wyszli pracownicy Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia, proponując „Seniora na wychodnym” i nie pomylili się. Spotkanie, które odbyło się 3 grudnia, cieszyło się ogromnym bowiem zainteresowaniem.
Na początku wydarzenia dobrych rad udzielała powiatowa rzecznik konsumenta Elżbieta Staszak-Małecka, która w przystępny sposób zachęcała do zachowywania zdrowego rozsądku. Przytaczane przez nią przykłady dotyczyły kwestii, na które najbardziej narażeni są dobroduszni seniorzy. Rzecznik zwracała uwagę, by nie wikłać się w niekorzystne umowy czy zakupowe okazje, zwłaszcza na pozornie zachęcających, niby-bezpłatnych pokazach.
Krótką pogadankę z seniorami przeprowadził również sierżant sztabowy Tomasz Michalak z Komendy Powiatowej Policji, który opowiadał o podstawowych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i przestrzegał przed niestety wciąż popularnymi metodami oszustw, którym często padają osoby starsze. Wciąż wiele słyszy się o metodach na wnuczka, policjanta czy urzędnika. W sytuacjach, gdy do naszych drzwi puka ktoś obcy, warto zachować szczególną ostrożność i nie obdarzać od razu nowo napotkanej osoby zaufaniem.
Uczestnicy wydarzenia wysłuchali także porad dietetycznych. W starszym wieku częściej dopadają nas choroby, a ciało nie jest już tak sprawne jak kiedyś. Stosując dietę dostosowaną do wieku, dużo łatwiej udaje się zachować zdrowie i witalność.
W części edukacyjnej po raz kolejny przypomniano o inicjatywie „Pudełko życia”, promowanej i upowszechnianej przez pracowników starostwa. Okazało się, że niektórzy już od dawna dobrze znają tę ideę, niektórzy zaś zetknęli się z nią tego dnia po raz pierwszy. Przypomnijmy, że „Pudełko życia” to niewielki pojemnik, w którym umieszczamy kartę z najważniejszymi informacjami na nasz temat – danymi osobowymi, przebytymi lub doskwierającymi nam chorobami, zażywanymi lekami. Pudełko chowamy w lodówce, na której przyczepiamy magnes wskazujący, że tam właśnie się ono znajduje. W razie zagrożenia, w sytuacji, kiedy nie ma za nami kontaktu, osoba udzielająca pomocy bez trudu uzyska informacje, które mogą okazać się kluczowe dla uratowania naszego zdrowia lub życia i zapewnienia nam jak najlepszej opieki medycznej.
Nie zabrakło rzecz jasna wspólnej zabawy. Specjalnie dla seniorów tego dnia odbył się żywiołowy pokaz gry na bębnach. Był też smaczny poczęstunek i integracja przy muzyce. Nikogo nie trzeba było specjalnie namawiać do opuszczenia stołu i udziału w animacjach. Parkiet szybko zapełnił się uczestnikami, którzy udowodnili, że są pełni życia i zaangażowania. Nie inaczej było w fotobudce, która była wręcz oblegana – każdy chciał zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w kolorowej ramce.
Kierująca Referatem Spraw Społecznych i  Zdrowia Joanna Musiałkiewicz podkreśla, że w spotkaniu wzięło udział bardzo wiele osób, które nie są zrzeszone w żadnych organizacjach, a o „Seniorze na wychodnym” dowiedziały się z ogłoszeń i mediów i postanowili skorzystać. – Takie wydarzenia pokazują, że ludzie mają potrzebę, by wyjść z domu, dowiedzieć się czegoś ciekawego i po prostu miło spędzić czas – mówi. – Bardzo mnie cieszy, że udało nam się połączyć walory edukacyjno-informacyjne z dobrą zabawą. W ludziach widać było radość, a to daje ogromną satysfakcję – dodaje.
 

 • IMG_1882
 • IMG_1885
 • IMG_1886
 • IMG_1891
 • IMG_1900
 • IMG_1919
 • IMG_1920
 • IMG_1928
 • IMG_1942
 • IMG_1943
 • IMG_1960
 • IMG_1974
 • IMG_1995
 • IMG_2008
 • IMG_2050
 • IMG_2089
 • IMG_2091
 • IMG_2101
 • IMG_2140
 • IMG_2177
 • IMG_2223
 • IMG_2240
 • IMG_2306
 • IMG_2353
 • IMG_2431
 • IMG_2433
 • IMG_2465
 • IMG_2470
 • IMG_1805
 • IMG_1832
 • IMG_1837
 • IMG_1840
 • IMG_1856
 • IMG_1862
 • IMG_1865
 • IMG_1873
 • IMG_1874

Zapraszamy na spotkanie pn. „Senior na wychodnym"

Powiat Wrzesiński w ramach działań z zakresu polityki senioralnej organizuje spotkanie pn. „Senior na wychodnym", dedykowane mieszkańcom powiatu wrzesińskiego w wieku 50+.

W programie: porady rzecznika praw konsumentów, wskazówki dietetyka oraz prezentacja możliwych zagrożeń związanych z próbą wyłudzenia pieniędzy. Nie zabraknie atrakcji oraz wspólnej zabawy, m.in. fotobudka i losowanie nagród.

Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 3 grudnia 2019 r. o godz. 13.30 w Restauracji Szaffran we Węgierkach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się po bezpłatne wejściówki do Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni, pok. 109. Do rozdania przygotowano 200 bezpłatnych wejściówek.

Zgłoszenia i informacje w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia, tel. 61 640 44 73.

Zapraszamy!

 • Plakat - Senior na wychodnym

Newsletter