W POWIECIE WRZESIŃSKIM DYŻURUJĄCY LEKARZ UDZIELA PORAD:

 

- ambulatoryjnie –  we Wrześni przy ul. Słowackiego 2 w budynku szpitala,

- telefonicznie:

  • internista - 508 313 126,
  • pediatra - 508 313 078,

- w sytuacjach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Zabiegi pielęgniarskie zlecone w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia mogą być wykonane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. Zgłoszenia pod numerem:

  • pielęgniarka - 510 318 970.

 

W ramach nocnej i świątecznej  opieki lekarskiej nie można uzyskać:

- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

- recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,

- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

 

Jak przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia, pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

- nagłego zachorowania,

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

 

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

- zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),

- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,

- bóle brzucha nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,

- bóle głowy nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,

- biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,

- zatrzymanie stolca lub moczu,

- nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn, itp.,

- zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

 

Gdzie po pomoc w nagłym przypadku?

1 marca zmieniły się zasady korzystania z nocnej i świątecznej pomocy doraźnej. Do tej pory placówkę udzielającą pomocy wskazywał lekarz rodzinny, u którego leczyliśmy się na co dzień. Teraz to pacjent wybiera, gdzie skorzysta z pomocy doraźnej. W powiecie będzie ją świadczyć szpital powiatowy.

Newsletter