Działalność wytwórcza człowieka rozwijała się od zarania dziejów. Jest to także jeden z elementów będących istotą człowieczeństwa. Działalność ta nieustannie się rozszerzała, wynajdowano lepsze materiały i wykonywano nowocześniejsze wyroby. Z takiej działalności wytworzył się rodzaj produkcji zwany rzemiosłem.