Konkurs „Agresja rujnuje, szacunek buduje!”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie pn. „Agresja rujnuje, szacunek buduje!”. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach ochrony zdrowia psychicznego i ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w postaci uzależnień i agresji wśród uczniów oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec innych. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej. Prace konkursowe można składać osobiście lub przesłać pocztą do Starostwa Powiatowego we Wrześni  w terminie od 06.05.2019 r. do 22.05.2019 r.
Organizator przewiduje podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom podczas wydarzenia „Niedziela z Powiatem” w dniu 2 czerwca 2019 roku.

Konkurs „Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie”.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie pn. „Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie” dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej. Prace konkursowe można składać w terminie od 27.04.2018 r. do 30.05.2018 r. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Organizatora: www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie.

Konkurs ochrona zmysłów wzroku i słuchu

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na przygotowanie plakatu z hasłem o tematyce ochrony zmysłów wzroku i słuchu. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji zdrowego stylu życia oraz edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Prace konkursowe można nadsyłać mailowo w terminie od 21.04.2017 r. do 15.05.2017 r.

Konkurs „Zdrowo jemy, ładnie wyglądamy i długo żyjemy”.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Zdrowo jemy, ładnie wyglądamy i długo żyjemy”. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji zdrowego stylu życia, edukacji żywieniowej oraz aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Prace konkursowe można składać w terminie od 24.10.2016 r. do 30.11.2016 r. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Organizatora: www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie.

Newsletter