Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1. Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3. Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4. Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

Europejski Fundusz Społeczny

1. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!

Europejski Fundusz Społeczny

„Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Newsletter