Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1. Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3. Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4. Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego

Europejski Fundusz Społeczny

1. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!

Europejski Fundusz Społeczny

„Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Europejski Fundusz Społeczny

„Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.”

Europejski Fundusz Społeczny

Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Europejski Fundusz Społeczny

Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego