Założenie Klubu Sportowego/Uczniowskiego Klubu Sportowego

Zmiana danych Klubu Sportowego/Uczniowskiego Klubu Sportowego

Wydanie zaświadczenia z Ewidencji