Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10, 62-300 Września
tel. centrala 61 640 44 44
tel. sekretariat 61 640 44 50
fax 61 640 20 51

Starosta wrzesiński - Dionizy Jaśniewicz
Wicestarosta wrzesiński - Waldemar Grzegorek
Sekretarz powiatu - Bożena Nowacka
Skarbnik powiatu - Beata Matuszewska

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
adres skrytki /pwrzesinski/SkrytkaESP

Dane teleadresowe do faktur, zleceń i umów:
Powiat Wrzesiński
ul. Chopina 10
62-300 Września
NIP 789-172-68-01
REGON 631257905

Godziny urzędowania i obsługi interesantów:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek-piątek 7.00-15.00

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje, że Zarządzeniem nr 22/2017 Starosty Wrzesińskiego z 1 września 2017 r. został wyznaczony odmienny od powszechnie obowiązującego w Starostwie Powiatowym czas obsługi interesantów dla Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.
W związku z tym od 1 października 2017 r. przyjmowanie interesantów w wydziale odbywać się będzie:
- w poniedziałki w godz. 8.30-15.30,

- od wtorku do piątku 7.30-14.30.

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa:
poniedziałek 12.00-16.00
wtorek-środa 12.00-15.00
czwartek- piątek 7.00-10.00
Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Budownictwa można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta starostwa przy ul. Chopina 10.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w starostwie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
- e-mail na adres starostwo@wrzesnia.powiat.pl,
- faxem na nr tel. 61 640 20 51,
- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni,
- drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

Nr konta bakowego do opłat stanowiących dochód Powiatu Wrzesińskiego:

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni 36 9681 0002 0000 3127 2000 0030

Nr konta bankowego do opłat skarbowych stanowiących dochód Urzędu Miasta i Gminy Września:

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820

Dane telekontaktowe

  • Dane teleadresowe 1
  • Dane teleadresowe 2
  • Dane teleadresowe 3
  • Dane teleadresowe 4
  • Dane teleadresowe 5
  • Dane teleadresowe 6

Newsletter