• -

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 
we Wrześni

ul. Witkowska 1, 62-300 Września
Dyrektor Viloetta Zdunowska
tel. 61 436 02 30, fax 61 640 12 45                                                     
strona www: www.liceumhs-wrzesnia.pl
e-mail: liceumhs-wrzesnia.pl

  • -

Zespół Szkół Politechnicznych
im. Bohaterów Monte Cassino

ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września
Dyrektor Bogdan Nowak
tel. 61 436 05 88, fax 61 436 06 54
strona www: www.zspwrzesnia.pl
e-mail: sekretariat@zsp.wrzesnia.pl

  • -

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

ul. Kaliska 2a, 62-300 Września
Dyrektor Damian Hoffmann
tel. 61 436 05 15, fax 61 436 08 29
strona www: www.zstio-wrzesnia.pl
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl

  • -

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
Dyrektor Maciej Mielczarek
tel. 61 640 09 66, fax 61 640 08 55
strona www: zsz2.wrzesnia.pl
e-mail: zsz2sek@op.pl

  • -

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
ul. Leśna 10, 62-300 Września
Dyrektor Ewa Kaczmarek
tel. 509 018 311
strona www: www.zss.wrzesnia.powiat.pl
e-mail: sekretariat@zss-wrzesnia.pl

  • -

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni
ul. Leśna 10, 62-300 Września
Dyrektor Elżbieta Tomczak
tel. +48 603 993 506
strona www: www.ppp.wrzesnia.powiat.pl
e-mail: poradniapsychwrzesnia@op.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek 7.30 – 16.00

Wtorek 7.30 – 15.30

Środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 15.00


Gabinet zamiejscowy w Pyzdrach, ul. Rynek 5, tel. 63 276 72 51
przyjmuje interesantów: środa 7:30-16:00

  • -

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 1 - sekretariat, 62-300 Września
Dyrektor Marek Dyba
tel 61 437 74 17, tel/fax 061 437 63 39
strona www: www.pcez.wrzesnia.powiat.pl
e-mail: sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl