W zeszłym roku ukazała się książka Mariana Torzewskiego "Ziemia wrzesińska w Polsce Odrodzonej. Czasy i ludzie" Pierwszy rozdział, zatytułowany "Handel i usługi", podzielony został na kilkanaście części, z których każdą można by rozpocząć od słów: Wrześnianin udaje się...