Małe i średnie przedsiębiorstwa

 • Program Regionalny
  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 • PARP
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • ARiMR
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Organizacje pozarządowe

 • Program Regionalny
  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 • Kapitał ludzki
  Program Operacyjny - Kapitał Ludzki
 • Urząd Pracy
  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Jednostki samorządu terytorialnego

 • Innowacyjna gospodarka
  Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
 • Infrastruktura i  środowisko
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Kapitał ludzki
  Program Operacyjny - Kapitał Ludzki
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • Program Regionalny
  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 • Fundusz Ochrony Środowiska
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej
  Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej