Dotacje dla klubów sportowych na 2023 rok

Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim na rok 2023 upływa 30.11.2022 roku.

Poniżej uchwała określająca zasady ubiegania się o dotacje oraz wzór wniosku, które składają kluby sportowe.

  • Dotacja dla klubów sportowych - plakat

 


 

Dotacje dla klubów sportowych na 2022 rok

Od 2021 roku zmieniła się formuła wspierania działalności sportu. Rada Powiatu Wrzesińskiego w dniu 27.10.2020 roku przyjęła uchwałę nr 163/XXIII/2020 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu.

Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na rok 2022 upływa 30.11.2021 roku.

Poniżej uchwała określająca zasady ubiegania się o dotacje oraz wzór wniosku, które składają kluby sportowe.

  • Dotacja dla klubów sportowych (1)

 

Dotacje dla klubów sportowych przyznane

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyznał dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim.

Wykaz przyznanych dotacji oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania znajdują się poniżej.


   

Nowe zasady dofinansowania sportu

Od 2021 roku zmienia się formuła wspierania działalności sportu. Utracił moc dotychczasowy Program Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim. Rada Powiatu Wrzesińskiego w dniu 27.10.2020 roku przyjęła uchwałę nr 163/XXIII/2020 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu.

Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na rok 2021 upływa 31.01.2021 roku.

Poniżej uchwała określająca zasady ubiegania się o dotacje oraz wzór wniosku, które składają kluby sportowe.


 

Spotkanie informacyjne

W celu zapoznania klubów sportowych z możliwością ubiegania się o dotacje zachęcamy do udziału w spotkaniu online poświęconemu nowej formule wspierania sportu. Zgłoszenia na spotkanie należy dokonać w terminie do 07.01.2021 roku wysyłając załączony poniżej formularz zgłoszeniowy na adres agnieszka.kucz@wrzesnia.powiat.pl

Spotkanie informacyjne odbędzie się online, w terminie 11-15.01.2021 roku.

Czas trwania około 1 godziny.

Dokładny termin zostanie podany po zebraniu listy osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu.

Osoby do kontaktu:

Joanna Musiałkiewicz, tel. 61 640 45 34, mail: joanna.musialkiewicz@wrzesnia.powiat.pl

Agnieszka Kucz, tel. 61 640 44 73, mail: agnieszka.kucz@wrzesnia.powiat.pl

Newsletter