Program usuwania wyrobów zawierających azbest

zatwierdzony uchwałą nr 222/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.11.2013 r., zmienionego uchwałą Rady Powiatu nr 252/XL/2014 z dnia 29.04.2014 r.

Program ochrony środowiska

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zatwierdzonego uchwałą nr 223/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.11.2013 r.

Newsletter