Letnie Szkoły Języka dla Polonii z Bukowiny Rumuńskiej

Powiat wrzesiński od lat bierze udział w projektach młodzieżowych kierowanych do Polonii za granicą, głównie wschodnią.

W poprzednich latach nasz powiat odwiedzała młodzież polskiego pochodzenia z Kazachstanu, uczestnicząc w obozach integracyjnych z rówieśnikami z Polski. Od kilku lat starostwo we współpracy z Senatem RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Stowarzyszeniem Promyk oraz gminą Września prowadzi projekty edukacyjne dla Polonii z Rumunii.

 

Projekty te mają na celu doskonalenie wśród rumuńskiej Polonii umiejętności posługiwania się językiem polskim, budowanie i wzmacnianie więzi i utrzymywanie kontaktów z Polską, podtrzymywanie i pielęgnowanie polskiej tradycji i obyczajów oraz pogłębianie wiedzy o Polsce. Służą one także rozbudzaniu aspiracji edukacyjnych uczestników, co skutkuje poprawą jakości życia i pracy młodych Polonusów. Co roku młodzież polskiego pochodzenia z Bukowiny Rumuńskiej, razem z rówieśnikami z wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych, bierze udział w praktykach zawodowych i warsztatach językowych. Popołudnia i weekendy spędzają aktywnie, uczestnicząc w licznych wycieczkach po całej Polsce. Od 2012 roku wypoczywają też wspólnie nad Morzem Bałtyckim. W ten sposób poznają ojczyznę swoich przodków.

 • Młodzież z Rumunii odbywa praktyki w urzędach i instytucjach
  2009: Młodzież z Rumunii odbywa praktyki we wrzesińskich urzędach i instytucjach
 • Pożegnanie uczestników projektu
  2010: Pożegnanie uczestników projektu – dzięki pobytowi we Wrześni wielu młodych Polonusów z Rumunii rozważa podjęcie studiów w Polsce
 • Młodzież o polskich korzeniach mogła poznać kraj swoich przodków.
  2011: Młodzież o polskich korzeniach ma dzięki projektowi okazję poznać kraj swoich przodków.
 • Wspólna zabawa i wypoczynek
 • Wspólna zabawa i wypoczynek
  2012: Wspólna zabawa i wypoczynek
 • Uczestnicy projektu V Letnia Szkoła Języka
  2014: Uczestnicy projektu V Letnia Szkoła Języka
 • VI Letnia Szkoła Języka "Nasze po POLSKIE"
  2016: VI Letnia Szkoła Języka "Nasze po POLSKIE"
 • VIII Letnia Szkoła Języka – szkołą liderów
  2017: VIII Letnia Szkoła Języka – szkołą liderów