Ważnym elementem tworzącym wolny byt państwowy jest istnienie systemu ekonomicznego. Aby mógł on funkcjonować, trzeba od poddanych pobierać datki w formie danin oraz podatków. Choć jest to społeczna składka na utrzymanie państwa, to obywatele i inne podmioty zobowiązane do ich uiszczania niezbyt za nimi przepadają. Niektórzy próbują je ograniczać, a nawet ich unikać. Rządzący nakładają za to coraz to nowe zobowiązania, często ukryte, obciążając obywateli daninami, podatkami czy parapodatkami.