Samorząd powiatowy, obok województwa i gminy, stanowi drugi szczebel samorządu terytorialnego w Polsce. Działanie reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Powiat wrzesiński ma w swojej administracji pięć gmin: Kołaczkowo, Miłosław, Neklę, Pyzdry i Wrześnię. 
Władzę wykonawczą sprawuje pięcioosobowy Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, którego przewodniczącym jest starosta Dionizy Jaśniewicz. Rada Powiatu Wrzesińskiego – organ stanowiący i kontrolny – liczy 19 radnych.