Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

„Gramy dla klimatu - ekologiczny mural i ściana zieleni przy Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia we Wrześni”