Nadwarciański Park Krajobrazowy

Utworzony w 1995 r. dla ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu dolinnego, zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptaków, a także zabezpieczenia wartości historycznych i kulturowych. Park zajmuje 13 428 ha powierzchni na obszarach gmin Golina i Rzgów (powiat koniński), Lądek i Zagórów (powiat słupecki) oraz Pyzdry (powiat wrzesiński).

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy utworzony w 1994 r. zajmuje obszar 15 640 ha (ok. 52% jego powierzchni stanowią grunty orne, ok. 39 % lasy) na styku powiatów wrzesińskiego, średzkiego i jarocińskiego. Na powiat wrzesiński przypada 5 880 ha w gminie Miłosław.

Parki krajobrazowe na zdjęciach Marka Chwistka