• Prace nad szpitalnym łącznikiem, łączącym starą i nową część lecznicy.
  Pod koniec listopada zakończyły się prace nad szpitalnym łącznikiem, łączącym starą i nową część lecznicy we Wrześni.
 • 11 września uroczysto otwarto nowy Szpital Powiatowy we Wrześni.
  11 września nastąpiło uroczyste otwarcie nowego Szpitala Powiatowego we Wrześni.
 • Montaż wyposażenia oraz mebli na poszczególnych oddziałach
  Trwa montaż wyposażenia medycznego oraz mebli i wysp pielęgniarskich na poszczególnych oddziałach
 • Ukończono sufit w holu. Gotowych jest również część sal.
  Ukończono sufit w holu przy wejściu głównym. Gotowe są sale: czterołóżkowa sala oddziału intensywnej terapii, operacyjno-zabiegowa sala szpitalnego oddziału ratunkowego, sale operacyjne bloku operacyjnego
 • Zamontowano balustrady na głównej klatce schodowej.
  Zamontowano balustrady na głównej klatce schodowej. Prowadzone są prace porządkowe w budynku. Ukończono chodnik przed wejściem głównym do szpitala. Prace przy budowie szpitala potrwają do końca czerwca, w lipcu nastąpi ich odbiór.
 • Jedna z gotowych sal.
  Obecnie prowadzone są regulacje stolarki okiennej i drzwiowej. Trwają roboty związane z czyszczeniem kanałów wentylacyjnych, sprawdzana jest instalacja przeciwpożarowa. Ukończono dwie sale zabiegowe na parterze i 18 sal chorych na II piętrze szpitala.
 • Trwają prace elektryczne i roboty instalacyjne
  Trwają prace w holu, prace elektryczne, roboty instalacyjne, roboty związane z układem wentylacyjnym, prace malarskie oraz roboty drogowe przed głównym wejściem. Kompletnie wykończonych jest pięć sal
 • Trwają prace elektryczne i roboty instalacyjne
  Poznańska firma Agrobex prowadzi prace związane z dokończeniem rozbudowy szpitala. Oddanie obiektu do użytkowania planowane jest na 14 sierpnia 2015
 • Stan na kwiecień
  W dniu 3 kwietnia 2015 został ogłoszony przetarg na dokończenie rozbudowy Szpitala Powiatowego sp. z o.o. we Wrześni. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie szpitala w dniu 17 kwietnia o godz. 8.30
 • Przetarg wygrał Bt-Bud Sp. z o.o., wykonawca nie wszedł na plac budowy.
  Przetarg wygrał Bt-Bud Sp. z o.o., jednak wykonawca nie wszedł na plac budowy.
 • Stan na luty
  W dniu 10 lutego 2015 r. opublikowany został przetarg na dokończenie rozbudowy szpitala.
 • Instalacja tomografu komputerowego
  Styczeń 2015 - Instalacja tomografu komputerowego
 • Montaż bram i podjazdu dla karetek
  Styczeń 2015 - Montaż bram i podjazdu dla karetek
 • Elewacja z wykuszami i wejście główne
  Styczeń 2015 - elewacja z wykuszami i wejście główne
 • Sala intensywnego nadzoru neurologicznego z kolumną gazów medycznych
  Styczeń 2015 - sala intensywnego nadzoru neurologicznego z kolumną gazów medycznych
 • Zakończone prace wykończeniowe w korytarzu oddziału ortopedycznego
  Styczeń 2015 - zakończone prace wykończeniowe w korytarzu oddziału ortopedycznego
 • Zakończone roboty wykończeniowe podłóg i ścian na korytarzu
  Korytarz - zakończone roboty wykończeniowe podłóg i ścian
 • Montaż regałów magazynowych w pomieszczeniu bloku operacyjnego
  Montaż regałów magazynowych w pomieszczeniu bloku operacyjnego
 • Montaż agregatu prądotwórczego w budynku
  Listopad 2014 - montaż agregatu prądotwórczego w budynku
 • Montaż wykuszy zewnętrznych
  Listopad 2014 - montaż wykuszy zewnętrznych
 • Sala pacjentów
  Październik 2014 (Sala pacjentów)
 • Roboty wykończeniowe
  Październik 2014 (Roboty wykończeniowe)
 • Oddział intensywnej opieki medycznej wyposażony w kolumny gazów medycznych
  Październik 2014 (Oddział intensywnej opieki medycznej wyposażony w kolumny gazów medycznych)
 • Tomograf komputerowy przygotowany do montażu
  Październik 2014 (Tomograf komputerowy przygotowany do montażu)
 • Prace kontrolno-pomiarowe przy instalacjach elektrycznych
  Październik 2014 (Prace kontrolno-pomiarowe przy instalacjach elektrycznych)
 • Prace montażowe przy obudowach wykuszy zewnętrznych
  Prace montażowe przy obudowach wykuszy zewnętrznych
 • Prace przy wejściu głównym i wykuszach
  Roboty drogowe, prace montażowe przy instalacji agregatu prądotwórczego, instalacje elektryczne wewnętrzne - pomiary, wykończenie w budynku D, montaże sufitów podwieszanych, prace przy wejściu głównym i wykuszach, instalacja C.O. pozabydynkowa
 • Rozpoczęły się prace na instalacjach elektrycznych
  Obecnie trwają prace przygotowawcze do prowadzenia budowy przez konsorcjum firm OBIS2 i Climamedic Sp. z o.o. Postawione zostały elementy zaplecza budowy oraz rozpoczęły się prace na instalacjach elektrycznych i sufitach
 • Prace przy budowie szpitala
  21 lipca został rozstrzygnięty przetarg na Przebudowę i rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni. Wybrano ofertę konsorcjum firm Andrzej Ślązak OBIS2 (lider) i CLIMAMEDIC Sp. z o.o. Sp. K. (partner), która była najkorzystniejsza.
 • Stan prac przy szpitalu
  W dniu 20 czerwca 2014 roku Szpital Powiatowy ogłosił postępowanie przetargowe w sprawie dokończenia inwestycji.
 • Narada architektów, inspektorów nadzoru i radców prawnych
  W szpitalu trwają narady architektów, inspektorów nadzoru i radców prawnych, którzy ustalają szczegóły końcowego etapu rozbudowy.
 • inż. Tomasz Sadrzak
  Styczeń 2014 (inż. Tomasz Sadrzak - powołany na stanowisko prokurenta.)
 • Łóżko dla intensywnej opieki medycznej
  Grudzień 2013 (Łóżko dla intensywnej opieki medycznej)
 • Inwentaryzacja dobiegła końca - na zdjęciu obmiar wykonanych robót
  Grudzień 2013 (Inwentaryzacja dobiegła końca - na zdjęciu obmiar wykonanych robót)
 • Inwentaryzacja
  Listopad 2013 (Inwentaryzacja dobiega końca)
 • Zrealizowane prace na oddziale intensywnej terapii - kolumny operacyjne
  Listopad 2013 (Zrealizowane prace na oddziale intensywnej terapii - kolumny operacyjne)
 • Przygotowania do inwentaryzacji
  Październik 2013 (trwają przygotowania do inwentaryzacji)
 • Stan budowy - październik 2013
  10 października 2013 (Obecny stan budowy)
 • Sprężone powietrze medyczne
  Wrzesień 2013 (sprężone powietrze medyczne)
 • Rozprężalnia tlenu
  Wrzesień 2013 (Rozprężalnia tlenu)
 • Maszynownia próżni
  Wrzesień 2013 (maszynownia próżni)
 • Budynek gazów medycznych
  Wrzesień 2013 (Budynek gazów medycznych)
 • Prace wykończeniowe
  Sierpień 2013 (Prace wykończeniowe głównego wejścia)
 • Oddział intensywnej terapii
  Sierpień 2013 (Korytarz oddziału intensywnej terapii)
 • Prace przy elewacji budynku
  Siepień 2013 (elewacja budynku)
 • Zamontowane balustrady klatek schodowych
  Siepień 2013 (balustrady klatek schodowych)
 • Kolumny w sali wzmożonego nadzoru
  Lipiec 2013 (kolumny w sali wzmożonego nadzoru)
 • Wykończony wykusz wewnętrzny w sali pacjenta
  Czerwiec 2013 (wykończony wykusz wewnętrzny w sali pacjenta)
 • Biały montaż na oddziale neurologicznym
  Czerwiec 2013 (biały montaż na oddziale neurologicznym)
 • Kolumny sufitowe na oddziale intensywnej terapii
  Maj 2013 (kolumny sufitowe na oddziale intensywnej terapii)
 • Prace w kotłowni
  Maj 2013 (prace w kotłowni)
 • Montaż rozdzielacza w kotłowni
  Maj 2013 (montaż rozdzielacza w kotłowni)
 • Automatyczne drzwi do OIOM-u
  Maj 2013 (automatyczne drzwi do OIOM-u)
 • Główne wejście do szpitala
  Kwiecień 2013 (główne wejście do szpitala)
 • W salach szpitalnych zamontowano czujki dymu
  Marzec-kwiecień 2013 (w salach szpitalnych zamontowano czujki dymu)
 • Połączenie starej i nowej części szpitala
  Marzec-kwiecień 2013 (połączenie starej i nowej części szpitala)
 • Połączenie starej i nowej części szpitala
  Marzec-kwiecień 2013 (połączenie starej i nowej części szpitala)
 • Pokój noworodków
  Marzec-kwiecień 2013 (pokój noworodków)
 • Prace w marcu 2013
  Marzec-kwiecień 2013
 • Tomograf
  Luty 2013 (Tomograf)
 • Zakończony montaż konstrukcji wykusza
  Styczeń 2013 (Zakończony montaż konstrukcji wykusza)
 • Zakończony montaż konstrukcji wykusza
  Styczeń 2013 (Zakończony montaż konstrukcji wykusza)
 • Prace m.in. nad wykonaniem przyłącza wodociągowego
  Styczeń 2013 (Prace nad wykonaniem przyłącza wodociągowego, instalacji hydrantowej oraz instalacji wewnętrznej pozabudynkowej)
 • Prace m.in. nad wykonaniem przyłącza wodociągowego
  Styczeń 2013 (Prace nad wykonaniem przyłącza wodociągowego, instalacji hydrantowej oraz instalacji wewnętrznej pozabudynkowej)
 • Instalacja ogrzewania
  Grudzien 2012 (Instalacja ogrzewania)
 • Montaż wykuszy budynku szpitala
  Grudzien 2012 (Montaż wykuszy budynku szpitala)
 • Montaż podłogi na kondygnacji I
  Grudzien 2012 (Podłoga będzie montowana na kondygnacji I)
 • Wyposażenie pracowni rentgenowskiej
  Grudzien 2012 (Wyposażenie pracowni rentgenowskiej)
 • kopanie linii światłowodowych
  Listopad 2012 (kopanie linii światłowodowych)
 • Malowanie III kondygnacji
  Listopad 2012 (malowanie III kondygnacja)
 • Zamontowane oświetlenie parkingu
  Listopad 2012 (zamontowane oświetlenie parkingu)
 • Zamontowana pierwsza konstrukcja wykusza
  Listopad 2012 (zamontowana pierwsza konstrukcja wykusza)
 • Konstrukcja wykusza zewnętrznego
  Październik 2012 (konstrukcja wykusza zewnętrznego)
 • Przygotowanie do malowania kondygnacji II
  Pazdziernik 2012 (przygotowanie do malowania kondygnacja II)
 • Montowanie wykładzin
  Pazdziernik 2012 (montowanie wykladzin)
 • Kotłownia wygląda imponująco
  Wrzesien 2012 (kotłownia wygląda imponująco)
 • Część pomieszczeń jest już pomalowana
  Wrzesien 2012 (częśc pomieszczeń jest już pomalowana)
 • Gipsowanie ścian
  Wrzesien 2012 (gipsowanie ścian)
 • Stan budowy
  Aktualnie w budynku
 • Montaż elementów gipsowo-kartonowych
  Czerwiec 2012 (Montaż elementów gipsowo-kartonowych na oddziale ginekologiczno-położniczym)
 • W budynku montowane są rozdzielnice elektryczne
  Czerwiec 2012 (W budynku montowane są rozdzielnice elektryczne)
 • Parking został wykończony
  Maj 2012 (Parking został wykończony)
 • Zamontowane windy
  Maj 2012 (Zamontowane windy)
 • Pomieszczenie rentgenowskie
  Maj 2012 (Pomieszczenie rentgenowskie)
 • System wentylacji
  Maj 2012 (System wentylacji)
 • Prace w kwietniu 2012
  Kwiecień 2012
 • Prace w kwietniu 2012
  Kwiecień 2012
 • Prace w kwietniu 2012
  Kwiecień 2012
 • Prace w kwietniu 2012
  Kwiecień 2012
 • Instalacja sieci komputerowej
  Marzec 2012 (instalacja sieci komputerowej)
 • Pierwszy zamontowany grzejnik
  Marzec 2012 (pierwszy zamontowany grzejnik)
 • Część kotłowni
  Marzec 2012 (część kotłowni)
 • Instalacja ogrzewania
  Marzec 2012 (instalacja ogrzewania)
 • Montaż instalacji elektrycznej oraz klimatyzacji
  Luty 2012 (montaż instalacji elektrycznej oraz klimatyzacji)
 • Montaż instalacji elektrycznej oraz klimatyzacji
  Luty 2012 (montaż instalacji elektrycznej oraz klimatyzacji)
 • Montaż instalacji elektrycznej - kondygnacja II
  Luty 2012 (montaż instalacji elektrycznej - kondygnacja druga)
 • Montaż kanalizacji - podziemia szpitala
  Luty 2012 (montaż kanalizacji - podziemia szpitala)
 • Stan surowy zamknięty
  Styczeń 2012 (stan surowy zamknięty)
 • Pomieszczenie położnicze
  Styczeń 2012 (pomieszczenie położnicze)
 • Instalacja elektryczna na jednej z kondygnacji już jest
  Styczeń 2012 (instalacja elektryczna na jednej z kondygnacji już jest)
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  Grudzień 2011 (instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej)
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  Grudzień 2011 (instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej)
 • Montaż okien od strony patio
  Grudzień 2011 (montaż okien od strony patio)
 • Elewacja - wykonywanie izolacji termicznej w patio
  Grudzień 2011 (elewacja - wykonywanie izolacji termicznej w patio)
 • Parter - montaż koryt pod trasy kablowe instalacji elektrycznych
  Grudzień 2011 (parter - montaż koryt pod trasy kablowe instalacji elektrycznych)
 • Parter - stelaże pod ścianki działowe i wentylacje
  Grudzień 2011 (parter - stelaże pod ścianki działowe i wentylacje)
 • Makroniwelacja i stabilizacja pod drogi
  Grudzień 2011 (makroniwelacja i stabilizacja pod drogi)
 • Pracownicy montują kanały wentylacyjne
  Grudzień 2011 ( pracownicy montują kanały wentylacyjne)
 • Montaż instalacji klimatyzacji oraz kabli instalacji elektrycznej
  Grudzień 2011 (montaż instalacji klimatyzacji oraz kabli instalacji elektrycznej)
 • Montaż instalacji klimatyzacji oraz kabli instalacji elektrycznej
  Grudzień 2011 (montaż instalacji klimatyzacji oraz kabli instalacji elektrycznej)
 • Budynek w stanie surowym
  Grudzień 2011 (obecnie budynek jest w stanie surowym)
 • Makroniwelacja, korytowanie i stabilizacja pod drogi i parkingi
  Grudzień 2011 (makroniwelacja, korytowanie i stabilizacja pod drogi i parkingi)
 • Przedsionek ambulansów pod przyszły oddział SOR oraz wejście główne
  Grudzień 2011 (widoczny przedsionek ambulansów pod przyszły oddział SOR oraz wejście główne)
 • W tle widoczna część starego szpitala. Na pierwszym planie zarys dróg.
  Grudzień 2011 (strona wschodnia - w tle widoczna część bryły starego szpitala z kaplicą przyszpitalną. Na pierwszym planie zarys dróg)
 • Montaż podposadzkowej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej
  Listopad 2011 (przygotowania pod montaż podposadzkowej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej na poziomie przyziemia)
 • Montaż podposadzkowej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej
  Listopad 2011 (przygotowania pod montaż podposadzkowej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej na poziomie przyziemia)
 • Przygotowanie pod montaż klimatyzacji
  Listopad 2011 (przygotowanie pod montaż klimatyzacji, na zdjęciu widać elementy kanałów wentylacyjnych na 2 kondygnacji)
 • Dach budynku głównego - prace dekarskie
  Listopad 2011 (dach budynku głównego - prace dekarskie)
 • Dach budynku głównego - prace dekarskie
  Listopad 2011 (dach budynku głównego - prace dekarskie)
 • Dach budynku głównego - prace dekarskie
  Listopad 2011 (dach budynku głównego - prace dekarskie)
 • Poziom przyziemia budynku głównego
  Listopad 2011 (poziom przyziemia budynku głównego)
 • Elewacje zachodnia i południowa - prace przy izolacji termicznej ścian
  Listopad 2011 (elewacje zachodnia i południowa - początek prac przy izolacji termicznej ścian)
 • Elewacje zachodnia i południowa - prace przy izolacji termicznej ścian
  Listopad 2011 (elewacje zachodnia i południowa - początek prac przy izolacji termicznej ścian)
 • Elewacje zachodnia i południowa - prace przy izolacji termicznej ścian
  Listopad 2011 (elewacje zachodnia i południowa - początek prac przy izolacji termicznej ścian)
 • Roboty konstrukcyjne - łączenie dwóch kondygnacji budynku
  Lipiec 2011 (roboty konstrukcyjne - łączenie dwóch kondygnacji budynku)
 • Demontaż szalunków
  Lipiec 2011 (demontaż szalunków)
 • Prace przy szalowaniu oraz zbrojeniu stropu
  Lipiec 2011 (prace przy szalowaniu oraz zbrojeniu stropu nad częścią podpiwniczoną budynku)
 • Prace przy szalowaniu oraz zbrojeniu stropu
  Lipiec 2011 (prace przy szalowaniu oraz zbrojeniu stropu nad częścią podpiwniczoną budynku)
 • Bryła budynku w trakcie prac konstrukcyjnych
  Lipiec 2011 (bryła budynku w trakcie prac konstrukcyjnych. widok od ul. Legii Wrzesińskiej)
 • Stan na lipiec 2011
  Lipiec 2011 (ukończony strop nad ostatnią kondygnacją części niepodpiwniczonej, pielęgnacja betonu. Pielęgnacja betonu to czynności, które wspomagają proces wiązania i twardnienia cementu.
 • Stan na lipiec 2011
  Lipiec 2011 (demontaż elementów ścianki szczelnej stanowiącej zabezpieczenie wykopu pod piwnicę. Na drugim zdjęciu widoczne dwie części budynku. Z lewej strony część podpiwniczona, z prawej niepodpiwniczona.
 • Prace przy szalowaniu oraz zbrojeniu stropu
  Lipiec 2011 (prace przy szalowaniu oraz zbrojeniu stropu nad częścią podpiwniczoną budynku)
 • Prace przy szalowaniu oraz zbrojeniu stropu
  Lipiec 2011 (Widoczne u dołu słupy stanowią element części łączącej dwie części budynku. U góry prace przy zbrojeniu i szalowaniu stropu)
 • Prace konstrukcyjne - widoczne podpory stropu
  Lipiec 2011 (prace konstrukcyjne - widoczne podpory stropu)
 • Roboty konstrukcyjne
  Czerwiec 2011 (Roboty konstrukcyjne)
 • Szalowanie i wylewanie ścian w piwnicy
  Maj 2011 (Szalowanie i wylewanie ścian w piwnicy)
 • Prace betonowe w wykopie pod piwnicę oraz szalowanie konstrukcji
  Kwiecień 2011 (Prace betonowe w wykopie pod piwnicę oraz szalowanie konstrukcji)
 • Przygotowanie wykopu pod piwnicę oraz prace fundamentowe
  Marzec 2011 (Przygotowanie wykopu pod piwnicę oraz prace fundamentowe)