Publikujemy tekst przygotowany przez regionalistę Michała Pawełczyka poświęcony pamięci powstańca wielkopolskiego Władysława Kubiaka. Poniżej wspomnienia spisane przez samego Władysława Kubiaka w latach 1963 i 1958.